De woningbouwopgave en het omgevingsplan

De implementatie van de Omgevingswet is een grote opgave voor gemeentelijke organisaties. Het werken met het omgevingsplan is hier een groot onderdeel van. Ondertussen spelen er ook andere maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, die een omgevingsplan juridisch-planologisch mogelijk kan maken. Hoe kunnen gemeenten bijvoorbeeld woningbouwprojecten faciliteren met een omgevingsplan? Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest, verdiept u uw kennis over de voorbereiding en inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw. Bent u erbij op 12 december?

Wat gaan we doen?

Tijdens de afgelopen studiemiddagen stonden steeds losse onderdelen van het omgevingsplan centraal. We namen de reikwijdte van het omgevingsplan onder de loep, verkenden de soorten regels die in een omgevingsplan kunnen komen, zoomden in op de opbouw van het omgevingsplan en bespraken het wijzigen van het omgevingsplan en de procedures en processen die hierbij relevant zijn. De studiemiddag op 12 december en het bijbehorende supplement bieden verdieping op deze supplementen.

We gaan gericht in op de manier waarop gemeenten woningbouwontwikkelingen met een omgevingsplan mogelijk kunnen maken. We verkennen wat er onder de Omgevingswet mogelijk is om anders en/of meer te regelen. Denk hierbij aan de categorisering van woningen of de flexibiliteit. We bespreken op welke manier het omgevingsplan ondersteunend kan zijn bij de huidige vraagstukken op de woningmarkt. Het omgevingsplan is ook bedoeld voor de beheerfase. Ook dat komt aan bod tijdens de studiemiddag.

Deelname aan de studiemiddag biedt inzicht in de mogelijkheden van het omgevingsplan, om zaken onder de Omgevingswet anders te regelen dan nu het geval is met bestemmingsplannen. Zo leert u hoe de doelstelling van een integrale denkwijze vorm kan krijgen. Zoals u gewend bent, krijgt u voorafgaand aan deze studiemiddag een concept van het supplement dat we over dit onderwerp schrijven. Tijdens de digitale studiemiddag staat dit supplement centraal. We delen concrete voorbeelden en gaan met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden die het omgevingsplan biedt.

Map for

De woningbouwopgave en het omgevingsplan

Hoe kunnen gemeenten woningbouwprojecten faciliteren met een omgevingsplan? Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest, verdiept u uw kennis over de voorbereiding en inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw. Lees meer

Let op: Het is van belang dat alle deelnemers zich afzonderlijk aanmelden via het aanmeldformulier.

Kosten:   385 euro, excl. 21% btw. Dit is inclusief ontvangst van het concept en definitieve supplement (t.w.v. 199 euro, excl. 21% btw). Abonnementhouders kunnen gratis met vier personen deelnemen aan de bijeenkomst.Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.