De opbouw van het omgevingsplan

Het maken van een omgevingsplan is een grote opgave voor gemeenten, waar veel bij komt kijken. Er zijn veel ingrediënten: bestaande bestemmingsplannen, verordeningen, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de bruidsschat en natuurlijk nieuwe doelstellingen of beleid. Ook zijn er verschillende handvatten in de vorm van een casco omgevingsplan en verschillende staalkaarten. Maar waar begin je, welke mogelijkheden zijn er en welke keuzes moet je maken? Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest helpen wij u op weg bij het opbouwen van een omgevingsplan.

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet: ruimte voor keuzes

‘De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen’ (artikel 2.4 Ow). ‘Bij omgevingsplan (…) kunnen regels worden gesteld (…) over activiteiten die gevolgen hebben (…) voor de fysieke leefomgeving’ (artikel 4.1 Ow). ‘Het omgevingsplan bevat (…) in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ (artikel 4.2 Ow).

Deze drie bepalingen vormen het hart van de wettelijke regeling over het omgevingsplan. De Omgevingswet en de bijbehorende regelgeving bieden een grote vrijheid als het gaat om de opbouw van het omgevingsplan. Juist vanwege die grote vrijheid is er behoefte aan een overzicht van de wettelijke kaders die er zijn, de mogelijkheden die deze bieden en hoe het omgevingsplan vormgegeven kan worden. Er is niet één pad om te komen tot een omgevingsplan.

Tijdens de studiemiddag scheppen we duidelijkheid en bieden we handvatten bij de opbouw van het omgevingsplan. Het raamwerk dat ontstaat, kan houvast bieden om (stapsgewijs) te komen tot een volwaardig omgevingsplan. Ook helpt dit bij het overzichtelijk en gestructureerd ordenen van alle regels over de fysieke leefomgeving. Zo ontwikkelt u een opbouw die past bij de aanpak, vraagstukken en opgaven van uw gemeente.

Een omgevingsplan moet inzichtelijker maken wat kan en mag op verschillende locaties. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet kan helpen om dit inzichtelijk te maken. Dit is een andere manier van redeneren dan nu, want op dit moment ligt de focus meer op het gebiedsgericht regelen van functies en activiteiten. Dat maakt bijvoorbeeld dat het annoteren van regels van belang wordt. Maar waarom precies en wat betekent dit voor de opbouw en de vormgeving van een omgevingsplan? Tijdens de studiemiddag geven wij antwoord op deze vragen.

Supplement en studiemiddag

Hoe begin je met het opbouwen van een omgevingsplan en welke keuzes moet je maken? Tijdens de studiemiddag helpt de redactie van Op dezelfde leest opstellers van het omgevingsplan op weg. Deelnemers van de studiemiddag ontvangen een supplement, waarin dit onderwerp aan bod komt, zodat u rustig kunt nalezen wat allemaal komt kijken bij het opbouwen van een omgevingsplan.

Want het maken van een volledig omgevingsplan is een enorme klus. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet hoeft dit ook nog niet helemaal af te zijn. Maar bij nieuwe initiatieven of aanpassingen in het beleid, is het wel noodzakelijk om volgens de structuur van het omgevingsplan te denken. Met deze studiemiddag en dit supplement geven we praktische handvatten om daadwerkelijk tot een omgevingsplan te komen. Hierbij refereren we ook aan eerdere supplement, zoals die over soorten regels, de bruidsschat, of het omgevingsplan van rechtswege.

Hoe werkt het?

In verband met het coronavirus vindt deze studiemiddag online plaats via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U hoeft niets te installeren, de studiemiddag is via uw browser te volgen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Een paar dagen voor aanvang ontvangt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Bent u een abonnementhouder?

Dan kunt u dit keer met drie (i.p.v. twee) personen deelnemen aan de studiemiddag. Het is van belang dat alle deelnemers zich afzonderlijk aanmelden via het aanmeldformulier.

Op Dezelfde Leest

Deze studiemiddag is onderdeel van de leergang Op Dezelfde Leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Kijk voor meer informatie op platform31.nl/odl.

Meer nieuws en achtergronden vindt u in het Kennisdossier Omgevingswet.

Map for

De opbouw van het omgevingsplan

Het maken van een omgevingsplan is een grote opgave voor gemeenten, waar veel bij komt kijken. Waar begin je, welke mogelijkheden zijn er en welke keuzes moet je maken? Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest helpen wij u op weg bij het opbouwen van een omgevingsplan. Lees meer

Kosten:   385 euro, exclusief 21% btw. Dit is inclusief ontvangst van een studiegids (t.w.v. 199 euro, exclusief 21% btw). Abonnementhouders kunnen gratis met drie personen deelnemen aan de studiemiddagBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.