Bijeenkomsten

Versnellingslab Circulair Bouwen

Ontwikkelprogramma voor corporaties

Een meerjarig leer- en ontwikkelprogramma voor woningcorporaties om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Lees meer

Woonzorgvormen: aanpak in de praktijk

Werkt u aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonzorgvisie? Doe mee aan de reeks van drie online bijeenkomsten om van visie naar uitvoering te komen. Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar visie

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Doet u mee? Lees meer

Flexwonen realiseren in uw gemeente?!

Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van de druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan specifieke, urgente doelgroepen. Wilt u flexwoningen realiseren in uw gemeente? In de nieuwe praktijkleerkring flexwonen helpen wij u op weg. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Samen succesvol transformeren

Om te voorzien in de enorme woningbehoefte, is snelle transformatie van gebieden en gebouwen essentieel. Een slimme aanpak is nodig, want Nederland heeft nog meer prangende opgaven. Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 16 februari bespreken we wat er nodig is om samen succesvol te transformeren. Lees meer

Gemengde wijken herladen

Webinarserie Herstructurering 2.0

Door woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen, probeert men 'gemengde wijken' te creëren en zo de verschillen tussen wijken te verkleinen en kansen voor bewoners te vergroten. Maar heeft deze aanpak wel het gewenste effect? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak? Lees meer

Samenwerken aan prestatieafspraken

In deze webinar gaan we in op de samenwerking binnen prestatieafspraken. Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken zo inrichten dat er een nuttige inhoudelijke discussie ontstaat over wat er nu echt nodig is? Lees meer

Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in 2023 de leerkring 'Samen werken aan meer woningen'. Lees meer

Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Webinarserie Herstructurering 2.0

In veel gevallen is verdichting in de bestaande stad een oplossing voor het woningtekort. Dat kan echter een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en leefkwaliteit in een wijk. Hoe kan de toevoeging van (veel) meer woningen in hogere dichtheden een positieve impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid in een kwetsbare wijk? Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|-19.4914108,132.5509603|52.0704978,4.3006999|52.155169,5.36725|51.6612907,5.6185352

Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar visie

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Doet u mee? Lees meer

Intervisie Wonen en zorg voor woningcorporaties

Kennisimpuls en onderlinge advisering | exclusief voor partners

Bent u benieuwd hoe andere corporaties omgaan met het thema wonen en zorg? Wilt u vraagstukken van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomsten Wonen en zorg. Lees meer

Versnellingslab Circulair Bouwen

Ontwikkelprogramma voor corporaties

Een meerjarig leer- en ontwikkelprogramma voor woningcorporaties om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Lees meer

Woonzorgvormen: aanpak in de praktijk

Werkt u aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonzorgvisie? Doe mee aan de reeks van drie online bijeenkomsten om van visie naar uitvoering te komen. Lees meer

Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Webinarserie Herstructurering 2.0

In veel gevallen is verdichting in de bestaande stad een oplossing voor het woningtekort. Dat kan echter een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en leefkwaliteit in een wijk. Hoe kan de toevoeging van (veel) meer woningen in hogere dichtheden een positieve impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid in een kwetsbare wijk? Lees meer

Gemengde wijken herladen

Webinarserie Herstructurering 2.0

Door woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen, probeert men 'gemengde wijken' te creëren en zo de verschillen tussen wijken te verkleinen en kansen voor bewoners te vergroten. Maar heeft deze aanpak wel het gewenste effect? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak? Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Samen succesvol transformeren

Om te voorzien in de enorme woningbehoefte, is snelle transformatie van gebieden en gebouwen essentieel. Een slimme aanpak is nodig, want Nederland heeft nog meer prangende opgaven. Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 16 februari bespreken we wat er nodig is om samen succesvol te transformeren. Lees meer

Flexwonen realiseren in uw gemeente?!

Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van de druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan specifieke, urgente doelgroepen. Wilt u flexwoningen realiseren in uw gemeente? In de nieuwe praktijkleerkring flexwonen helpen wij u op weg. Lees meer

Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samen werken aan meer woningen. Lees meer

Samenwerken aan prestatieafspraken

In deze webinar gaan we in op de samenwerking binnen prestatieafspraken. Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken zo inrichten dat er een nuttige inhoudelijke discussie ontstaat over wat er nu echt nodig is? Lees meer

Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer