Bijeenkomsten

Kennis- en leertraject 'Van woonzorgvisie naar uitvoering'

Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie tot uitvoering’ ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee? Lees meer

Wikken & Wegen in de Wijk – het strategennetwerk van en voor woningcorporaties

Na de zomer start de volgende editie van het strategennetwerk Wikken & Wegen voor woningcorporatiepartners van Platform31, dit keer gewijd aan afwegingsvraagstukken rond leefbare wijken en wijkaanpak. Doet u ook mee? Lees meer

De responsieve gemeente en de rol van de gemeentesecretaris

Een nieuwe raadsperiode als kans voor meer responsiviteit

Gemeenten staan voor grote transities als de energietransitie en de omgevingswet, die vragen om een responsieve overheid. In drie digitale lunchbijeenkomsten voor gemeentesecretarissen biedt Platform31 handvatten en inspiratie voor het versterken van deze sturingsvorm en een nieuwe gemeenteraad. Lees meer

Experimenteren met regelluwe bijstand en gezondheidsverschillen verkleinen

Tijdens dit webinar deelt gemeente Amsterdam haar ervaringen over hun experiment met regelluwe bijstand. Na afloop besef je wat de opbrengsten en uitdagingen van regelluwe bijstand zijn. En weet je hoe je in je eigen praktijk aan de slag kunt. Lees meer

Webinar DUT-subsidieronde #1

Aansluiten bij het Driving Urban Transitions partnerschap

Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen voor de energietransitie, mobiliteit en circulaire economie. Wij zijn niet de enigen! Het Europese partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Binnenkort opent de eerste call; tijdens deze bijeenkomst beantwoorden Platform31, NWO incl. Regieorgaan SIA, BZK en RVO al uw vragen hierover. Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 zijn alweer de achtste editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van wonen. Lees meer

Circulaire energietransitie: installaties – rollen voor gemeenten

Om tot praktische inzichten te komen, organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie. Deze tweede bijeenkomst gaat over de rol van gemeenten bij circulariteit van energie- installaties. Lees meer

Bouwlogistiek bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Bouwlogistiek bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen: waar liggen kansen en welke veranderingen zijn mogelijk? Tijdens een online themasessie op 27 september verdiept u uw kennis. U leert hoe gemeenten, ontwikkelaars en bouwers vroeg in het proces rekening kunnen houden met bouwlogistiek en hoe efficiënte bouwlogistiek overlast voor omwonenden kan beperken. Lees meer

Nature Smart Cities

Hoe zorg je in dichtbevolkte wijken voor koele verblijfsplekken? Cromvlietpark in Den Haag is zo'n voorbeeld. De gemeente organiseert op 28 september een conferentie over diverse pilotprojecten en een businessmodel. Lees meer

Denk mee over de rol van de gemeenteraad bij participatie in de warmtetransitie!

Voor (commissie)griffiers en raadsadviseurs

Platform31 organiseert in afstemming met de Vereniging van Griffiers twee reflectiebijeenkomsten over de rol van de gemeenteraad bij participatie door bewoners in de warmtetransitie. Lees meer

Leerkringbijeenkomst #7: types ondernemers

Leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken

Hoe zijn ondernemers in te delen op type karakters en wat zijn voor elk type de beste manieren van communicatie over duurzaamheid? In deze leerkringbijeenkomst delen we onderzoeksresultaten over het samen met ‘de ondernemer’ overgaan naar aardgasvrij. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Platform31 on tour in Den Haag

Exclusief voor partners van Platform31

Dit jaar bestaat Platform31 tien jaar! Om dat te vieren organiseren we speciaal voor ons partnernetwerk op donderdagmiddag 3 november een excursie in Den Haag Lees meer

Studiedag GezondIn 2022: Koers houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen

Samen aan de slag met de kennis van (n)u

Op de jaarlijkse studiedag bekijken we samen met gemeenten over het hele land hoe we koers kunnen houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. Lees meer

Experimenteren met regelluwe bijstand en gezondheidsverschillen verkleinen

Tijdens dit webinar deelt gemeente Amsterdam haar ervaringen over hun experiment met regelluwe bijstand. Na afloop besef je wat de opbrengsten en uitdagingen van regelluwe bijstand zijn. En weet je hoe je in je eigen praktijk aan de slag kunt. Lees meer

Inspiratiebijeenkomst Gezondheid(sachterstanden) en de Omgevingswet

We krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving voor je gezondheid betekent. Hoe wordt op lokaal niveau aan deze gezonde leefomgeving en de benodigde integrale aanpak gewerkt? GezondIn (Pharos en Platform31) delen de belangrijkste opbrengsten in deze inspiratiebijeenkomst over gezondheids(achterstanden) en de Omgevingswet. Lees meer

Kennis- en leertraject 'Van woonzorgvisie naar uitvoering'

Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie tot uitvoering’ ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee? Lees meer

De Dag van de Stad

De Spoorzone in Tilburg vormt dit jaar de ‘thuisbasis’ van de zesde Dag van de Stad. Die staat in het teken van het streven naar gelijke kansen voor iedereen. Dit jaar een maand eerder dan in voorgaande jaren: op donderdag 29 september. Lees meer

Klimaatadaptatie in de energietransitie van de Hilversumse Meent

Hoe koppel je kansen zoals klimaatadaptatie met het aardgasvrij maken van de PAW pilotwijk Hilversumse Meent? Gemeente Hilversum maakt in deze werksessie graag gebruik van de expertise en ervaring van andere gemeenten en waterschappen. Lees meer

Circulaire energietransitie: installaties – rollen voor gemeenten

Om tot praktische inzichten te komen, organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie. Deze tweede bijeenkomst gaat over de rol van gemeenten bij circulariteit van energie- installaties. Lees meer

Webinar DUT-subsidieronde #1

Aansluiten bij het Driving Urban Transitions partnerschap

Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen voor de energietransitie, mobiliteit en circulaire economie. Wij zijn niet de enigen! Het Europese partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Binnenkort opent de eerste call; tijdens deze bijeenkomst beantwoorden Platform31, NWO incl. Regieorgaan SIA, BZK en RVO al uw vragen hierover. Lees meer

Werkplaats ‘Werken aan wijkontwikkeling’

Voor mensen die de kloof willen dichten tussen wijken en gelijke kansen willen creëren voor burgers die leven in wijken waar die kansen niet vanzelfsprekend zijn, organiseren we een 3-daagse. Hoe zorgen we dat we wél blijvend de negatieve spiraal in deze wijken gaan doorbreken? Lees meer

De responsieve gemeente en de rol van de gemeentesecretaris

Een nieuwe raadsperiode als kans voor meer responsiviteit

Gemeenten staan voor grote transities als de energietransitie en de omgevingswet, die vragen om een responsieve overheid. In drie digitale lunchbijeenkomsten voor gemeentesecretarissen biedt Platform31 handvatten en inspiratie voor het versterken van deze sturingsvorm en een nieuwe gemeenteraad. Lees meer

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag Limburg

De masterclass voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en sociaal domein biedt de mogelijkheid om samen na te denken over een manier waarop lage inkomens in hun eigen gemeente kunnen deelnemen aan de energietransitie. Lees meer

Nature Smart Cities

Hoe zorg je in dichtbevolkte wijken voor koele verblijfsplekken? Cromvlietpark in Den Haag is zo'n voorbeeld. De gemeente organiseert op 28 september een conferentie over diverse pilotprojecten en een businessmodel. Lees meer

Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?

Hoe blijft het Hollands Noorderkwartier een leefbaar gebied terwijl het klimaat ingrijpend verandert? We blikken tijdens deze netwerkbijeenkomst vooruit naar het jaar 2122 en vragen ons af hoe we slim kunnen omgaan met klimaatverandering. Lees meer

Denk mee over de rol van de gemeenteraad bij participatie in de warmtetransitie!

Voor (commissie)griffiers en raadsadviseurs

Platform31 organiseert in afstemming met de Vereniging van Griffiers twee reflectiebijeenkomsten over de rol van de gemeenteraad bij participatie door bewoners in de warmtetransitie. Lees meer

Leerkringbijeenkomst #7: types ondernemers

Leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken

Hoe zijn ondernemers in te delen op type karakters en wat zijn voor elk type de beste manieren van communicatie over duurzaamheid? In deze leerkringbijeenkomst delen we onderzoeksresultaten over het samen met ‘de ondernemer’ overgaan naar aardgasvrij. Lees meer

Gemengd wonen & community building: hoe doe je dat?

Werken aan leefbare wijken

In gemengde-woonprojecten wonen kwetsbare huurders samen met huurders die er bewust voor kiezen om samen te wonen met mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. In deze bijeenkomst ontdekken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je gemengd wonen vormgeeft, wat obstakels zijn en wat de uitkomsten zijn van gemengd wonen. Lees meer

Renoveren in buurten met kwetsbare huurders

Werken aan leefbare wijken

Veel huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan. Zo’n renovatietraject is voor huurders intensief en bij sommige bewoners vraagt dat om extra inzet van de corporatie. Hoe zorg je voor kwetsbare huurders tijdens de renovatie en verduurzaming van woningen? Lees meer

Wikken & Wegen in de Wijk – het strategennetwerk van en voor woningcorporaties

Na de zomer start de volgende editie van het strategennetwerk Wikken & Wegen voor woningcorporatiepartners van Platform31, dit keer gewijd aan afwegingsvraagstukken rond leefbare wijken en wijkaanpak. Doet u ook mee? Lees meer

Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online 'inspiratietour' en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op de 'inspiratietour' en leer van succesvolle projecten op het gebied van all-electric, slimme wijken en warmtenetten voor bestaande bouw en nieuwbouw. Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 zijn alweer de achtste editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van wonen. Lees meer

Gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties

Platform31 organiseert in het najaar samen met de Woonbond twee praktijklabs waarin we inzoomen op samenwerking en representativiteit. Huurdersorganisaties en woningcorporaties gaan gezamenlijk op zoek naar manieren om hun samenwerking te intensiveren en de positie van de huurdersorganisaties te versterken. Lees meer

Transformatie winkelgebieden: Projectbezoek Schalkwijk Haarlem

Gebiedstransformatie geeft een kans om een gebied door te ontwikkelen naar een multifunctioneel centrumgebied met mogelijkheden voor winkelen, werken, wonen en ontmoeten. In het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem vindt zo'n ingrijpende transformatie plaats. Met ruim 70 eigenaren is het een complexe opgave. Tijdens een projectbezoek op 7 oktober gaan we in op de landelijke transformatieopgave en zoomen we in op de aanpak in Schalkwijk. Lees meer

Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samen werken aan meer woningen. Lees meer

Bouwlogistiek bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Bouwlogistiek bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen: waar liggen kansen en welke veranderingen zijn mogelijk? Tijdens een online themasessie op 27 september verdiept u uw kennis. U leert hoe gemeenten, ontwikkelaars en bouwers vroeg in het proces rekening kunnen houden met bouwlogistiek en hoe efficiënte bouwlogistiek overlast voor omwonenden kan beperken. Lees meer