Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Vierde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma GezondIn de vierde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze online cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

2. Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Neem deel aan drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Woonvarianten senioren

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Jaarlijkse studiedag GezondIn

Impact maken en delen

Op 3 december 2020 vindt de jaarlijkse studiedag GezondIn plaats voor iedereen die zich bezig houdt met het tegengaan van gezondheidsachterstanden. Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst kennis- en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

De opbouw van het omgevingsplan

Het maken van een omgevingsplan is een grote opgave voor gemeenten, waar veel bij komt kijken. Waar begin je, welke mogelijkheden zijn er en welke keuzes moet je maken? Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest helpen wij u op weg bij het opbouwen van een omgevingsplan. Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst Kennis- en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Webinar: Een levendige stad is een veelzijdige stad

Hoe houden we onze (binnen)stad levendig en ook veelzijdig? Platform31 en Buck Consultants International organiseren over dit vraagstuk een webinar. Lees meer

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.0932167,5.1141075|52.155169,5.36725|52.0907374,5.1214201|51.6612907,5.6185352

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze online cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Jaarlijkse studiedag GezondIn

Impact maken en delen

Op 3 december 2020 vindt de jaarlijkse studiedag GezondIn plaats voor iedereen die zich bezig houdt met het tegengaan van gezondheidsachterstanden. Lees meer

Vierde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma GezondIn de vierde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst kennis- en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst Kennis- en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst Kennis- en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Webinar: De korte voedselketens en de gemeente

In dit webinar kijken we naar de rol van de gemeente in relatie tot de korte voedselketen. Kan dit thema ook bijdragen leveren aan de economische doelstellingen van de gemeente? En wat kan de gemeente doen om dit te stimuleren? Lees meer

Webinar: De invloed van corona op veiligheid in de wijk

Tijdens dit webinar gaan we in op de gevolgen van de coronacrisis op de veiligheid en veiligheidsbeleving als onderdeel van de algehele leefbaarheid in kwetsbare wijken, bezien door de ogen van de wijkagent. Lees meer

Webinar: Toekomstbestendige woningmarkt en corona

In dit webinar gaan we in gesprek over de gevolgen van corona op de woningmarkt en wonen. Lees meer

De opbouw van het omgevingsplan

Het maken van een omgevingsplan is een grote opgave voor gemeenten, waar veel bij komt kijken. Waar begin je, welke mogelijkheden zijn er en welke keuzes moet je maken? Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest helpen wij u op weg bij het opbouwen van een omgevingsplan. Lees meer

Webinar: Een levendige stad is een veelzijdige stad

Hoe houden we onze (binnen)stad levendig en ook veelzijdig? Platform31 en Buck Consultants International organiseren over dit vraagstuk een webinar. Lees meer

Integratie en het meekoppelen van klimaat, energie, bodem en water

NKlimaatadaptatie en energietransitie, wie legt tegenwoordig niet het verband tussen beiden, maar hoe doe je dat in de praktijk? Het verband tussen klimaatadaptatie, energietransitie en ook bodem en water levert in de praktijk veel kansen op, maar ook veel vragen. Wij geven de antwoorden tijdens twee identieke online bijeenkomsten. Lees meer

De stad van morgen

Middelgrote steden staan voor enorme uitdagingen en ingewikkelde vraagstukken. Ze moeten hun positie bepalen naast de grote steden met hun aanzuigende werking. Er zijn investeringen nodig om hun aantrekkelijkheid als woon- en leefstad te vergroten en gebiedsontwikkeling aan te jagen. Dat vraagt om strategische keuzes en samenwerking met andere belanghebbende partijen. Deze, voor alle middelgrote steden herkenbare, uitdagingen staan centraal tijdens dit congres. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Verzilver de kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. Lees meer

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

]Middelgrote gemeenten zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk van Nederland. Al deze middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. Tijdens een webinar op 11 december gaat u met vakgenoten in gesprek over een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten. Lees meer

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Woonvarianten senioren

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

2. Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Neem deel aan drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Lees meer

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

3. Tellen en vertellen; samen aan de slag

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Neem deel aan drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Lees meer