Bijeenkomsten

Img 20140626 wa0002 internal thumb small 1522248773

Community of Practice: Aanpak Vakantieparken

Een groeiend aantal vakantieparken in Nederland kampt met verloedering en het wegvallen van de oorspronkelijke recreatiefunctie. Hoe kunnen gemeenten en provincies met dit vraagstuk omgaan? Platform31 en VNG organiseren de Community of Practice ‘Aanpak Vakantieparken’ om samen met betrokken partijen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Dsc 8708 internal thumb small 1530718332

Leefbaarheid na de Woningwet

Wat mogen corporaties na de invoering van de herziene Woningwet nog doen om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren? We gaan graag met u in gesprek over de veranderingen en mogelijke gevolgen in een rondetafelbijeenkomst op 23 augustus. Praat u mee? Lees meer

20171218 weurdenici final internal thumb small 1531483478

Zomerexcursie voor Middelgrote Gemeenten

Het revitaliseren van de binnenstad of het in nauwe samenspraak met bewoners en belanghebbenden opstellen van een omgevingsvisie: hoe doen uw collega’s dat eigenlijk? Tijdens de Platform31 zomerexcursie voor middelgrote gemeenten ontmoet u bestuurders, directieleden en professionals van andere middelgrote gemeenten. Meld u snel aan en laat u inspireren! Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Netwerksessie: exclusief voor partners van Platform31

Direct na de zomer organiseert Platform31 een netwerksessie om met onze partners vooruit te blikken op de thema’s van 2019 en verder. Een avond waarin het brede netwerk van gemeenten, provincies, ministeries, marktpartijen en corporaties samenkomt om met elkaar te bepalen welke kennisvragen de komende jaren centraal staan. De verbinding tussen praktijk en wetenschap staat hierbij centraal. Noteert u 6 september alvast in uw agenda?  Lees meer

Kerkrade  24  internal thumb small 1529332006

Intervisie verduurzaming corporatiewoningen

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun duurzaamheidsopgave vormgeven? Bespreekt u graag uw dilemma’s met vakgenoten? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst verduurzaming corporatiewoningen. Lees meer

Dsc 3855 internal thumb small 1530803453

Wat werkt in…samenwerking in de huisvesting van kwetsbare groepen

Tijdens de themabijeenkomst van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk staat de samenwerking omtrent de huisvesting van kwetsbare groepen centraal. Hoe zorg je voor een prettige leefomgeving voor alle huurders en welke rol zou de corporatie hierin moeten spelen? Lees meer

Cogreen amsterdam full 1525078919 internal thumb small 1532339320

Verduurzaming kwetsbare wijken

Dit najaar starten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit het experimentenprogramma Verduurzaming kwetsbare wijken waarin we ons richten op de sociale én milieutechnische verduurzaming van twaalf kwetsbare of afglijdende wijken in Nederland. Tijdens de startbijeenkomst werken we de opzet van het experimentenprogramma verder uit en inventariseren we de kennisbehoefte van de deelnemende steden. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Congres Mobility Mentoring®

Op donderdag 20 september 2018 vindt het congres van Mobility Mentoring® plaats in Utrecht. Eén dag voor iedereen die in Nederland werkt in het sociale domein en aan het aanpakken van armoede en schulden. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Alex schroder internal thumb small 1520874561

Preventie van overlast in de wijk

Preventieve aanpakken van corporaties

Hoe verminder je overlast van mensen met verward gedrag in je wooncomplex/buurt? Nog beter: hoe kun je problemen voorkomen en bijdragen aan een zachte landing in de wijk van huurders met psychische kwetsbaarheden? Preventie van overlast is een mooi streven, maar hoe geef je dit vorm? Wij nodigen u als corporatie, samen met uw samenwerkingspartners, uit om aan ons denktank- en leertraject deel te nemen. Lees meer

Map for 52.08138,4.323075|52.0907374,5.1214201|52.1561113,5.3878266|52.0944746,5.1223721|53.2193835,6.5665017|51.9687966,6.7153364|53.2251938,6.5677544|52.3006579,5.6175485|52.0670253,4.3235235|52.0704978,4.3006999|51.6612907,5.6185352
Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 6 en 20 november, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Maarten hoorn internal thumb small 1530026973

Inspiratiebijeenkomst gezondheid in de Omgevingswet

Tijdens de inspiratiebijeenkomst gezondheid in de Omgevingswet leert u over drie strategieën voor het maken van de verbinding tussen gezondheid en ruimte en gaat u aan de slag met de nieuwe participatietool De Leefplekmeter. Laat u inspireren door koplopergemeenten Zwolle en Groningen en denk mee over hun cases uit de praktijk. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Alex schroder internal thumb small 1520874561

Preventie van overlast in de wijk

Preventieve aanpakken van corporaties

Hoe verminder je overlast van mensen met verward gedrag in je wooncomplex/buurt? Nog beter: hoe kun je problemen voorkomen en bijdragen aan een zachte landing in de wijk van huurders met psychische kwetsbaarheden? Preventie van overlast is een mooi streven, maar hoe geef je dit vorm? Wij nodigen u als corporatie, samen met uw samenwerkingspartners, uit om aan ons denktank- en leertraject deel te nemen. Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Netwerksessie: exclusief voor partners van Platform31

Direct na de zomer organiseert Platform31 een netwerksessie om met onze partners vooruit te blikken op de thema’s van 2019 en verder. Een avond waarin het brede netwerk van gemeenten, provincies, ministeries, marktpartijen en corporaties samenkomt om met elkaar te bepalen welke kennisvragen de komende jaren centraal staan. De verbinding tussen praktijk en wetenschap staat hierbij centraal. Noteert u 6 september alvast in uw agenda?  Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Leerkring Mobility Mentoring®

Derde verdiepingssessie

De derde verdiepingssessie van de Leerkring Mobility Mentoring® staat volledig in het teken van het uitwisselen van ervaringen. Meld u snel aan en ontdek hoe andere leden van het netwerk Mobility Mentoring® in de praktijk ervaren. Lees meer

Kerkrade  24  internal thumb small 1529332006

Intervisie verduurzaming corporatiewoningen

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun duurzaamheidsopgave vormgeven? Bespreekt u graag uw dilemma’s met vakgenoten? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst verduurzaming corporatiewoningen. Lees meer

Dsc 8708 internal thumb small 1530718332

Leefbaarheid na de Woningwet

Wat mogen corporaties na de invoering van de herziene Woningwet nog doen om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren? We gaan graag met u in gesprek over de veranderingen en mogelijke gevolgen in een rondetafelbijeenkomst op 23 augustus. Praat u mee? Lees meer

Shutterstock 519894901 kleiner lichter2 internal thumb small 1532507562

De nieuwe binnenstad: trend- en scenarioworkshop

Hoe maakt u uw binnenstad toekomstbestendig? Op 16 oktober kijken we aan de hand van trends en scenario’s vooruit naar de binnenstad van de toekomst en verkennen we hoe u hier als gemeente op in kunt spelen. Lees meer

Cogreen amsterdam full 1525078919 internal thumb small 1532339320

Verduurzaming kwetsbare wijken

Dit najaar starten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit het experimentenprogramma Verduurzaming kwetsbare wijken waarin we ons richten op de sociale én milieutechnische verduurzaming van twaalf kwetsbare of afglijdende wijken in Nederland. Tijdens de startbijeenkomst werken we de opzet van het experimentenprogramma verder uit en inventariseren we de kennisbehoefte van de deelnemende steden. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid: huurachterstanden

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Studiedag Gezond in...

Landelijke studiedag GIDS/Gezond in...

De studiedag staat in het teken van de kracht van slimme koppelingen; zoals tussen de aanpak van gezondheid en schulden en tussen gezondheid en de nieuwe Omgevingswet. Ook gaan we in op monitoring & evaluatie en nemen we u mee in een aantal minder bekende thema's die de lokale aanpak kunnen verbreden en verdiepen. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1531148006

De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 29 oktober in de Wagenwerkplaats in Amersfoort. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Congres Mobility Mentoring®

Op donderdag 20 september 2018 vindt het congres van Mobility Mentoring® plaats in Utrecht. Eén dag voor iedereen die in Nederland werkt in het sociale domein en aan het aanpakken van armoede en schulden. Lees meer

Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatssessies wijkgericht werken

De gemeente aan zet

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

20171218 weurdenici final internal thumb small 1531483478

Zomerexcursie voor Middelgrote Gemeenten

Het revitaliseren van de binnenstad of het in nauwe samenspraak met bewoners en belanghebbenden opstellen van een omgevingsvisie: hoe doen uw collega’s dat eigenlijk? Tijdens de Platform31 zomerexcursie voor middelgrote gemeenten ontmoet u bestuurders, directieleden en professionals van andere middelgrote gemeenten. Meld u snel aan en laat u inspireren! Lees meer

Hh 5703316 internal thumb small 1529583164

Landelijk congres ‘Vooruit met de wijk!’

De wijk staat weer volop in de schijnwerpers. Opgaven zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en de transformaties in het sociaal domein spelen zich af in onze wijken. Dat vraagt om innovatieve aanpakken. Het landelijke congres Vooruit met de wijk! biedt inspiratie voor succesvolle wijkvernieuwing. Lees meer

Img 20140626 wa0002 internal thumb small 1522248773

Community of Practice: Aanpak Vakantieparken

Een groeiend aantal vakantieparken in Nederland kampt met verloedering en het wegvallen van de oorspronkelijke recreatiefunctie. Hoe kunnen gemeenten en provincies met dit vraagstuk omgaan? Platform31 en VNG organiseren de Community of Practice ‘Aanpak Vakantieparken’ om samen met betrokken partijen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Lees meer

Wooncongres 2018 internal thumb small 1529320285

OTB | Platform31 Wooncongres 2018

(ver)Dringen op de woningmarkt

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op dinsdag 4 december 2018 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: (ver)Dringen op de woningmarkt. Lees meer

Piazza eindhoven internal thumb small 1513086023

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Om binnenstadsprofessionals hierbij te helpen organiseren Platform31 en Platform Binnenstadsmanagement een vierdaagse cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Dsc 3855 internal thumb small 1530803453

Wat werkt in…samenwerking in de huisvesting van kwetsbare groepen

Tijdens de themabijeenkomst van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk staat de samenwerking omtrent de huisvesting van kwetsbare groepen centraal. Hoe zorg je voor een prettige leefomgeving voor alle huurders en welke rol zou de corporatie hierin moeten spelen? Lees meer