Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start in 2021 een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? Lees meer

Vroegsignalering voor woningcorporaties

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. Lees meer

Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkent u de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

Handelingsperspectieven voor economisch herstel middelgrote gemeenten

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief bij middelgrote gemeenten

Het M50-netwerk van middelgrote gemeenten organiseert samen met Platform31 vier online bijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren over de opgaven en uitdagingen die in de nieuwe collegeperiode om strategische keuzes van de lokale politiek vragen. In deze eerste online bijeenkomst richten we ons specifiek op de vraag wat verschillende typen middelgrote gemeenten (kunnen) doen om sterker uit de crisis te komen. Lees meer

Een nieuwe economie: naar een brede welvaart

Brede welvaart is een concept dat steeds meer aan aandacht wint, en dat door de coronacrisis extra belangrijk is geworden. Samen met de VNG houden we dit webinar over hoe organisaties zich optimaal kunnen voorbereiden op de transitie naar een nieuwe lokale economie. Lees meer

Duurzame wijken in Europa

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PEDII)

Benieuwd naar wat Europese samenwerking u als stad kan opleveren? Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen in de energietransitie, maar zijn niet de enige! Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken in Europa waar op een integrale manier wordt toegewerkt naar een ‘energiepositieve’ gebouwde omgeving. Het Europese programma PED stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Laat u deze middag informeren over de laatste stand van zaken en hoe u zich kunt voorbereiden op de tweede call van het PED-programma. Lees meer

Experiment stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

Stimuleert u de doorstroming van senioren op de woningmarkt? En bent u toe aan een volgende stap? Platform31 start hiervoor een experiment. Daarin ondersteunen wij samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van een samenhangend pakket van maatregelen om doorstroming te stimuleren. Doet u mee? Lees meer

Organiseren van wonen voor mensen met een beperking

Platform31 doet in de eerste helft van 2021 onderzoek naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. We vragen gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) hoe zij zich inzetten om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren. In dit webinar gaan we in op de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Lees meer

Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. In deze bijeenkomst van de leerkring delen we vragen en wisselen ervaring uit met andere gemeenten rond de thema’s communicatie en participatie en de mogelijke sleutelrol die bedrijven kunnen vervullen. Lees meer

Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen

Project Together!

Tafelgasten gaan in gesprek over de toenemende behoefte aan collectief wonen in Nederland. Wat is er nodig om de pioniersstatus van cohousing te ontstijgen en welke partijen kunnen wat doen? Lees meer

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Tijdelijke huurcontracten

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.155169,5.36725|52.0907374,5.1214201|52.0704978,4.3006999|51.6612907,5.6185352

Corporaties aan de slag: van woonzorgvisie naar prestatieafspraken

De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten opgeroepen in 2021 een woonzorgvisie te ontwikkelen. Wat betekent dit voor u als woningcorporatie? Houdt u zich bezig met het thema wonen en zorg en/of met het maken van prestatieafspraken met gemeenten? Meld u aan voor deze bijeenkomst. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

De Dag van de Stad

Werk jij ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november alvast in jouw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In veel proeftuinwijken bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten in deze bijeenkomst van de kennisgroep. Lees meer

Organiseren van wonen voor mensen met een beperking

Platform31 doet in de eerste helft van 2021 onderzoek naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. We vragen gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) hoe zij zich inzetten om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren. In dit webinar gaan we in op de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Lees meer

Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkent u de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

Vroegsignalering voor woningcorporaties

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. Lees meer

Experiment stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

Stimuleert u de doorstroming van senioren op de woningmarkt? En bent u toe aan een volgende stap? Platform31 start hiervoor een experiment. Daarin ondersteunen wij samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van een samenhangend pakket van maatregelen om doorstroming te stimuleren. Doet u mee? Lees meer

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Uitdagingen en valkuilen voor ontwikkelaars en gemeenten

Tijdens een online themasessie op 16 september verkent u de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma’s, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen? Lees meer

Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

In september start Platform31 een inspirerende praktijkreeks voor gemeenten om het middensegment van de woningmarkt effectief te bedienen. Daarin gaan we samen met u op zoek naar de toepasbaarheid van instrumenten. Doet u mee met een of meerdere sessies? Lees meer

Financiering van collaboratieve woonvormen

Project Together!

In Nederland lopen bewonerscollectieven met coöperatieve woonwensen tegen hetzelfde obstakel aan: de financiering. In dit seminar gaan we in gesprek over de belemmeringen en mogelijkheden voor de financiering van collaboratieve woonvormen. Lees meer

Een nieuwe economie: naar een brede welvaart

Brede welvaart is een concept dat steeds meer aan aandacht wint, en dat door de coronacrisis extra belangrijk is geworden. Samen met de VNG houden we dit webinar over hoe organisaties zich optimaal kunnen voorbereiden op de transitie naar een nieuwe lokale economie. Lees meer

Handelingsperspectieven voor economisch herstel middelgrote gemeenten

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief bij middelgrote gemeenten

Het M50-netwerk van middelgrote gemeenten organiseert samen met Platform31 vier online bijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren over de opgaven en uitdagingen die in de nieuwe collegeperiode om strategische keuzes van de lokale politiek vragen. In deze eerste online bijeenkomst richten we ons specifiek op de vraag wat verschillende typen middelgrote gemeenten (kunnen) doen om sterker uit de crisis te komen. Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021: De wooncrisis voorbij

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 zijn alweer de zevende editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van het wonen. Gedurende deze tweedaagse willen we de discussie over die vragen met u aangaan. Meld u nu aan. Lees meer

Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving: inclusieve buurten, belang van ontmoeten en nieuwe vormen van collectiviteit

Project Together!

Tijdens deze inspiratiesessie spreekt een gemêleerd gezelschap over de behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. We gaan in discussie over trends, ontwikkelingen en gerealiseerde voorbeelden. Lees meer

Duurzame wijken in Europa

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PEDII)

Benieuwd naar wat Europese samenwerking u als stad kan opleveren? Het Europese programma PED stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Laat u deze middag informeren over de laatste stand van zaken en wat nodig is voor deelname aan het PED-programma. Lees meer

Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen

Project Together!

Tafelgasten gaan in gesprek over de toenemende behoefte aan collectief wonen in Nederland. Wat is er nodig om de pioniersstatus van cohousing te ontstijgen en welke partijen kunnen wat doen? Lees meer

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Tijdelijke huurcontracten

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Praktijkreeks Flexwonen

3 webinars en 3 flextours

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing voor het huisvesten van aandachtsgroepen. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met praktische problemen. Er is veel behoefte aan stimulerende voorbeelden, concrete toepassingen en het delen van ervaringen. Om de (vooral lokale) partijen te helpen, zetten zes partijen de Praktijkreeks Flexwonen op. Bent u erbij? Lees meer

Aanpak ondermijning in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Repressie alleen werkt onvoldoende tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin repressieve maatregelen (veiligheidsdomein) samengaan meer een preventieve aanpak (sociaal domein). Maar hoe richt je zo’n aanpak in? Wat is de rol van corporatieprofessional in de wijk? Lees meer

Inspiratietour aardgasvrije projecten

‘All-electric concept’ gestapelde bouw Emmeloord & proeftuin Nagele

Professionals uit de corporatiesector en bouwsector: ga mee op de Inspiratietour en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie. We bezoeken innovatieve projecten in een reeks van 3 etappes. Lees meer

Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken/opgaven verbinden in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Hoe kan de verduurzaming van de wijk bijdragen aan de verbetering van de wijk? De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals. Lees meer