Zorgpact: samen op weg naar beter

Door verbinding onderwijs, zorg en overheid

20 maart 2018
Waarom werken sommige samenwerkingsverbanden wel en anderen niet? Hoe kijken professionals aan tegen samenwerking in de regio en wat zij daarbij nodig hebben? Platform31 verkende in opdracht van de ministeries van VWS en OCW hoe de samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid eruit ziet binnen de verschillende initiatieven van het Zorgpact en wat werkzame elementen zijn. Doel van de verkenning was om zo meer zicht te krijgen op welke elementen gebruikt kunnen worden voor het stimuleren en optimaliseren van de regionale samenwerkingen. Platform31 heeft de gegevens verzameld op basis van een literatuuronderzoek, interviews en een door regionale zorgpacten en koplopers ingevulde vragenlijst. De focus lag op de resultaten en werkzame elementen van de regionale samenwerkingen.

Auteur(s)

Werkzame elementen voor samenwerking

Uit het onderzoek blijkt dat vijf elementen in de onderzochte samenwerkingen effectief blijken. Samenwerking in de gouden driehoek gedijt bij:

  • coalities vormen per vraagstuk, met de basiscoalitie als anker
  • samen het vraagstuk definiëren
  • openheid geven over ieders belangen als opstap naar win-win-oplossing
  • harde afspraken maken waar nodig, lichte waar het kan
  • aandacht voor de mensen.

Voor de toekomst van de sector levert regionale samenwerking vooral een betere aantrekkingskracht, een kennismaking met andere organisaties in de regio en meer bestuurlijke betrokkenheid bij innovatie en inhoudelijke innovatie in de zorg op.

Beweging op gang

De onderzoekers van Platform31 concluderen dat er mede door het Zorgpact een beweging op gang is gekomen van vernieuwers, die door samenwerking onderwijs en werk in zorg en welzijn innoveren. Daarom is ook gekeken naar elementen die de innovatie en cultuurverandering helpen op gang te brengen. Dat zijn:

  • inhoudelijke verbindingen in netwerken
  • ruimte om te experimenteren
  • blijven inspelen op actuele vragen
  • nieuwe manieren van organiseren.
Zorgpact__samen_op_weg_naar_beter._Door_verbinding_onderwijs__zorg_en_overheid

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan