Tips Flexwonen

Zes tips voor meer draagvlak voor flexwoningen

13 oktober 2022 | Leestijd: 2 minuten
Flexibel wonen kan spoedzoekers aan woonruimte helpen. Van daklozen tot expats, van afgestudeerden tot zwerfjongeren, van mensen in scheiding tot werknemers met een tijdelijke baan. De vraag naar flexwoningen is groter dan het aanbod. In de praktijk houden omwonenden niet zelden, om verschillende redenen, de realisatie van flexwoningen tegen. Buurtbewoners blijken vaak een vooringenomen beeld te hebben van de spoedzoekers, zeker wanneer dat vooral ‘kwetsbare doelgroepen’ zijn. Hoe ga je daarmee om als initiatiefnemers?
Zes tips
  • Wees je ervan bewust dat weerstand kan zorgen voor vertraging, soms zelfs mislukking van het initiatief. Investeer proactief in draagvlak.
  • Zorg voor eerlijke communicatie naar omwonenden, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. En zorg dat je hun vertrouwen niet beschaamt.
  • Bestem liever niet een gebouw of complex alleen voor aandachtsgroepen, maar bied ook ruimte voor lokale woningzoekenden; dus ook (de kinderen van) wijkbewoners.
  • Een ontmoeting tussen de huidige en toekomstige bewoners kan vooroordelen en zorgen bij omwonenden helpen wegnemen. De nieuwe wijkbewoners krijgen ‘letterlijk’ een gezicht. Je ziet dat veel van de oorspronkelijke buurtbewoners zich hierdoor openstellen voor de nieuwe, kwetsbare bewoners en hen omarmen. Op hun beurt voelen de nieuwe bewoners zich welkom en sneller thuis in de wijk. Vooral als zij elkaar vaker ontmoeten, opzoeken en bijvoorbeeld samen koken en samen vieren, zie je dat aanvankelijk sceptische buurtbewoners de nieuwkomers stap voor stap gaan ervaren als een verrijking voor hun buurt.
  • Hoewel experts de term ‘containerwoningen’ inmiddels tot verboden woord verklaard hebben, leeft dat beeld nog bij veel omwonenden. Zij vrezen dat de uitstraling van flexwoningen de buurt geen goed doet. Het helpt om ze te laten zien dat flexwoningen inmiddels een kwalitatief goede uitstraling hebben en geen containerwoningen zijn. Laat omwonenden het uiterlijk van en/of de openbare ruimte rondom de flexwoningen mede bepalen.
  • Bewoners in de omgeving van flexwoningen zoeken zekerheid. Ze zijn bang dat als ze nu ja zeggen tegen tijdelijke huisvesting van spoedzoekers of ouderen, ze straks ook geconfronteerd worden met arbeidsmigranten of statushouders. Wees je daarvan bewust en informeer omwonenden aan welke doelgroepen de woningen verhuurd worden tijdens de periode waarvoor de omgevingsvergunning is afgegeven. En leg de afspraken daarover vast.
Meer weten over flexwonen?

Platform31 werkt al langere tijd aan een programma over flexwonen: aanjaagprogramma’s, en thema’s als behoeftebepaling, kansen en mogelijkheden benutten, gebruik van leeg vastgoed, tijdelijke huurcontracten, nieuwe huisvesters, mengen van doelgroepen, et cetera. Meer informatie is te vinden via: platform31.nl/flexwonen.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan