Woonwagens en woningcorporaties

17 mei 2021
Het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2018) biedt handvatten om lokaal nieuw woonwagenbeleid mensenrechten-proof te ontwikkelen. Dit vraagt van veel organisaties een flinke omslag in het denken en handelen. Deze publicatie beschrijft de worsteling, de vragen en knelpunten van woningcorporaties en de ervaringen van woningcorporaties met het nieuwe beleidskader. En biedt als sluitstuk nieuwe inzichten, reflecties en vier succesfactoren onderweg naar nieuwe woonwagenstandplaatsen.

Auteur(s)

Jeroen van der Velden, Ali Karataș, Bella Bluemink en David Louwerse

Woningcorporaties zijn een belangrijke samenwerkingspartner van gemeenten. Als ‘uitvoerende’ partij zijn woningcorporaties primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verhuren en exploiteren van nieuwe standplaatsen, althans “voor zover deze tot de doelgroep behoren” (Beleidskader, p. 7). Dit is een heldere en herkenbare taak vanuit de Woningwet 2015.

Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Hoewel woningcorporaties bereid zijn om de slag te maken, zijn ze vaak terughoudend in de uitbreiding van het aanbod aan standplaatsen. Ze geven aan dat ze worstelen met de rol die hen wordt toebedeeld ten opzichte van de rol van gemeenten. Ook vragen de corporaties aandacht voor de contacten en (vertrouwens)relaties tussen corporatiemedewerkers, beheerder en woonwagenbewoners.

Deze publicatie beschrijft de worsteling, de vragen en knelpunten van woningcorporaties en de ervaringen van woningcorporaties met het nieuwe beleidskader. En biedt als sluitstuk nieuwe inzichten, reflecties en vier succesfactoren onderweg naar nieuwe woonwagenstandplaatsen.

Woonwagens_en_woningcorporaties

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan