Werken met de mens centraal: hoe Mobility Mentoring® bijdraagt aan de Groningse aanpak

8 december 2022 | Leestijd: 4 minuten
Door inwoners en hun leefsituatie centraal te zetten, kunnen professionals gerichtere ondersteuning bieden op weg naar duurzame participatie. De afgelopen jaren experimenteerde de gemeente Groningen daarom met diverse pilots rond coachend werken. De directie werk en participatie boekte mooie resultaten en geeft deze manier van werken nu een structurele plek in haar werkwijze. Romke Steensma, ontwikkelmedewerker bij de directie werk en participatie, vertelt over deze ‘Groningse aanpak’.

Inwoners die met een ondersteuningsvraag bij de gemeente komen, hebben vaak te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Mensen hebben geen werk, hebben het financieel zwaar, hebben weinig sociaal vangnet en/of gezondheidsklachten. Dat kan bij inwoners voor langdurige stress zorgen, wat het weer lastiger maakt voor hen om werk te vinden of op een andere manier te participeren. De directie werk en participatie bij de gemeente Groningen vindt het belangrijk om daar rekening mee te houden in de ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. “Wij zijn in ons werk veel meer gaan kijken naar hoe mensen functioneren op de verschillende leefgebieden, in plaats van alleen te kijken naar het hokje werk”, vertelt Romke. “Nu we meer coachend werken, gaan we veel opener het gesprek in. Onze benadering geeft ons de ruimte breder te kijken naar wat er speelt in het leven van de inwoner.”

Pilot Mobility Mentoring® en Carrièrekompas

In 2020 startte de directie werk en participatie van de gemeente Groningen een pilot rond de brede coachingsaanpak Mobility Mentoring®. Als extra instrument experimenteerden zij, net als de gemeente Maastricht, met het ‘Carrièrekompas’. Deze werd ontwikkeld door EMPath en is samen met Nibud aangepast voor de Nederlandse context. Deze tool kon mogelijk helpen een betere match te maken tussen de behoeften van de inwoner en de banen die er zijn in de regio. Het kijkt naar het benodigd inkomen, welke banen voorzien in dat inkomen en hoeveel van deze banen in de regio beschikbaar zijn of komen. De directie werk en inkomen van de gemeente Maastricht deed dezelfde pilot. Platform31 deed, in opdracht van SZW, onderzoek naar de opbrengsten hiervan.

“Door verschillende omstandigheden zoals de pandemie, zagen we nu niet direct meerwaarde van het Carrièrekompas”, concludeert onderzoeker Ruud Dorenbos van Platform31. “Wel zagen we de meerwaarde van een brede coachingsaanpak, zoals Mobility Mentoring®. Zowel professionals als inwoners benadrukten de meerwaarde van het gebruik van de instrumenten en coaching vanuit Mobility Mentoring®. Dat zorgde er onder andere voor dat er meer tijd en aandacht was voor de deelnemers, dat men elkaar beter leerde kennen, dat er vertrouwen ontstond en dat de deelnemers zich autonoom voelden. Het is mooi om te zien dat gemeenten deze opbrengsten meer structureel in hun benadering en werkwijze gaan toepassen.”

Benieuwd naar de opbrengsten van de pilot? Lees het rapport De slimste weg naar lonend, duurzaam werk (pdf).

Werkzame elementen pilots in kaart

De pilot Mobility Mentoring® was niet de enige pilot van de Groningse directie. Ze experimenteren al langer met verschillende aanpakken om de mens meer centraal te zetten. Zoals ‘Kansen in Kaart’ en ‘intensieve dienstverlening’, waarin coaches samen met de inwoner weer perspectief zochten. En een gebiedsgerichte pilot in de oostelijke wijken van de stad Groningen, waar coaches bij inwoners thuis en in de wijk kwamen. Toen de pilots waren afgerond bracht Romke samen met zijn collega’s de werkzame en succesvolle elementen in kaart. “We keken samen naar de resultaten en daar konden we een aantal elementen uithalen die essentieel zijn als je de mens centraal wilt zetten. Dat zijn nu de basisuitgangspunten van ‘De Groningse aanpak’ – de inwonersbenadering voor werk en participatie.”

De Groningse aanpak: inwonersbenadering om mensen weer in beweging te krijgen

Om de uitgangspunten van de aanpak te delen en te bespreken met collega’s en samenwerkingspartners ontwikkelde de directie een heldere en visuele praatplaat (pdf). “Daarmee laten we zien wat onze benadering is en wat we daarbij belangrijk vinden. Ons uitgangspunt is de mens centraal”, legt Romke uit. “Ons doel is duurzame participatie, uiteraard binnen de kaders van de wet. In de praatplaat benadrukken we onze kernwaarden: we hebben oog voor de mens in diens geheel, we nemen vertrouwen als vertrekpunt en wij zijn een toegankelijke en betrouwbare overheid. En we laten zien hoe we dat doen: de inwoner heeft te maken met één coach, die is open, benaderbaar en vraaggericht, we doen het samen en voor iedereen, we zijn bereikbaar en dichtbij in de wijk.”

Alle professionals bij de directie gaan coachend werken

De hele directie gaat nu werken volgens deze kernwaarden en uitgangspunten. En dat gaat nu langzaamaan ook een plek vinden in de werkprocessen. Romke: “De meeste professionals hebben al veel kennis en ervaring met coachend werken. Veel van hen hebben meegedraaid in de pilots en zijn getraind. We gaan de gesprekken met onze inwoners nu veel meer open in: hoe voel je je, wat speelt er allemaal in je leven, waar krijg je stress van? En ook waar krijg je energie van, welke talenten gebruik je en welke stap kun je maken? Wij kijken als coach breder naar het functioneren van mensen. Dat zijn namelijk allemaal voorwaarden als je mensen weer – en ook duurzaam – wilt laten participeren. Daarnaast proberen we de mensen veel meer eigen regie te geven, zelf een plan te laten maken. Welke stapjes kun je zetten om weer actiever te worden? Gesprekken over toeleiding naar werk komen dan soms pas veel later. Dat vinden sommige coaches nog wel lastig. Zij denken dan toch nog veel aan hun eigen opdracht en staan wat minder stil bij behoeften van de inwoner. Of vinden het lastig om de inwoner zelf meer te laten bedenken, omdat ze snel in oplossingen schieten.”

Samenwerken met partners in de wijk

De komende tijd werkt de directie hun plan van aanpak verder uit. Zij kijken dan ook wat er nog nodig is om de werkprocessen te stroomlijnen en de coaches de benodigde professionele bagage mee te geven. “We proberen ook te kijken naar de samenwerking”, benadrukt Romke. “Met andere directies, zoals directie inkomen en de Groningse Kredietbank. Zo wordt de werkwijze ook toegepast bij ons ‘Talentperron’. Maar we kijken hier ook naar met onze partners in de wijk, zoals de WIJ-teams en gebiedsteams die actief zijn. Dat sluit ook aan bij de beweging die wij als directie naar de wijk maken. Ook daar zien we dat coachend werken meerwaarde heeft. In veel gebiedsteams zijn al coaches vanuit onze directie aangesloten, dat zijn mooie ambassadeurs voor onze inwonersbenadering. We hopen natuurlijk dat dit breed wordt omarmt en dat we met onze partners samen kunnen werken vanuit de Groningse aanpak.”

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland en het opzetten van een Nederlands netwerk.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan