Wegwijzers warmtetransitie voor raadsleden

Basiskennis voor raadsleden over de warmtetransitie

18 februari 2021
De warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) is een eind op weg. Nu overal een transitievisie warmte is vastgesteld, volgt de volgende stap: het maken van uitvoeringsplannen per wijk. Raadsleden spelen een belangrijke rol in het hele proces. Tot nu toe ging het veelal over de randvoorwaarden waaronder deze transitie moet plaatsvinden. Nu er concrete plannen per wijk moeten komen, wordt participatie en contact met inwoners die vragen of initiatieven hebben, nog belangrijker. Veel raadsleden zijn zoekende naar welke kennis zij nodig hebben en welke rol zij kunnen pakken. Daarom ontwikkelde Platform31, in samenwerking met onder meer het Programma Aardgasvrije Wijken, drie Wegwijzers Warmtetransitie, met daarin basisinformatie voor raadsleden waarmee zij goed beslagen ten ijs komen.

Auteur(s)

Saskia Buitelaar en Merel Ooms

Raadsleden geven aan basisinformatie nodig te hebben over de warmtetransitie zodat zij hun rol hierin goed kunnen bepalen en invullen. De ‘Wegwijzers Warmtetransitie’ bieden deze basisinformatie. Daarnaast geven ze stof tot nadenken over de rol van de raad in deze transitie.

Naast de basisinformatie bieden de Wegwijzers ook plusinformatie en verwijzingen naar aanvullende bronnen, voor raadsleden die ergens meer over willen weten. Na het bekijken van de Wegwijzers zijn raadsleden beter toegerust om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken uit te voeren in de warmtetransitie.

Er zijn Wegwijzers over de volgende onderwerpen in de warmtetransitie: inhoudelijke kennis, participatie en besluitvorming:

  • In de Wegwijzer over Inhoudelijke kennis wordt onder andere aandacht besteed aan waarom we in Nederland werken aan de warmtetransitie, hoe raadsleden het gesprek aan kunnen gaan met bewoners die zorgen hebben of weerstand bieden, en welke alternatieve technieken er zijn om aardgas te vervangen.
  • De Wegwijzer over Participatie gaat onder andere in op hoe bewoners betrokken kunnen worden of zijn bij de warmtetransitie, hoe dit op een democratische manier georganiseerd kan worden en welke vormen van participatie bruikbaar zijn.
  • Tot slot behandelt de Wegwijzer over Besluitvorming onder andere welke besluiten moeten worden genomen in de warmtetransitie. Welke relevante wetgeving is er over de warmtetransitie? Kan een gemeente de levering van aardgas stopzetten? Welke financiële mogelijkheden zijn er voor bewoners en hoe je kunt nadenken over wat eerlijk is in de warmtetransitie.
  • Naast de Wegwijzers ontwikkelden we een gesprekstool (pdf) voor het stellen van kaders in de warmtetransitie. Een gemeenteraad kan op basis van de vragen uit deze tool in gesprek gaan en haar ideeën aanscherpen over welke kaders zij voor de warmtetransitie willen stellen richting het college.

De Wegwijzers hebben in juni 2022 een update gekregen.

Wegwijzers warmtetransitie: Inhoudelijke kennis, participatie, besluitvorming & Gesprekstool kaders stellen in de warmtetransitie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Saskia Buitelaar 06 57 94 16 75 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan