Warmtetransitie, gezondheid en gedrag

21 juni 2023
Deze publicatie geeft inzicht in hoe toepassen van kennis over gedrag de warmtetransitie kan versnellen. Voor gemeenten, gezondheidsinstellingen en bewonersorganisaties wordt zichtbaar hoe gedragswetenschappen worden ingezet in de Nederlandse beleidscontext, wat goede voorbeelden daarvan zijn en welke verbanden er zijn tussen gezondheid en het verduurzamen van woningen. Deze inzichten kunnen in de praktijk zorgen voor een warmtetransitie die sneller gaat en gezondheid bevordert.

Auteur(s)

Alissa Kerklingh, Jaap van der Stel, Elske Wits en Mark Westerhuis

Dit onderzoek is bedoeld voor gemeenten, gezondheidsinstellingen, corporaties en woningeigenaren die betrokken zijn bij het verduurzamen van huizen. Zij kunnen inzicht krijgen in wat er bekend is over gedrag voorafgaand aan verduurzaming en gedrag in duurzame woningen.

Gedragskennis meenemen in beleid

Kennis over gedrag wordt nog niet altijd meegenomen in beleidsvorming en uitvoering. Als je systemen waarin mensen leven wilt veranderen, is het het meest realistisch en kansrijk als je dat doet met kennis van gedrag. Kennis over gedrag moet aan het begin van het beleidsproces meegenomen worden. Zo krijg je het beste beleid dat aansluit bij de belevingswereld van diegenen voor wie je het beleid maakt.

Drijfveren en barrières bij verduurzamen

De grootste motivator voor huiseigenaren om hun huis te verduurzamen is gunstige financiering. Daarnaast kan de ‘gedoe-factor’ (het gedoe dat bij het verduurzamen van woningen komt kijken) ervoor zorgen dat woningeigenaren geen stappen nemen om te verduurzamen. Om deze barrières weg te nemen zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan de gemeente meer procesbegeleiding aanbieden bij het verduurzamen van huizen. Een website waarop aanbieders van diensten op een objectieve manier vergeleken worden en samenwerking tussen buren kunnen ook barrières weghalen. Ook kun je koppelkansen bij een verbouwing benadrukken: een huis kan tegelijkertijd klimaatadaptiever en gezonder gemaakt worden.

Warmtetransitie en gezondheid

Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen groepen met verschillende sociaaleconomische posities in Nederland. Vooral in kwetsbare wijken wonen relatief veel mensen met gezondheidsklachten. De warmtetransitie kan zorgen voor gezondere binnenmilieus van woningen. Maar een verduurzaamd huis is niet per se een gezonder huis: door te weinig ventilatie kan de kwaliteit van het binnenmilieu van een woning ook achteruitgaan. Voorlichting over een gezond binnenmilieu is daarom belangrijk. Daarnaast moet er meer onderzoek gedaan worden naar hoe mensen zelf een gezond binnenmilieu kunnen onderhouden.

Effecten warmtetransitie door gedrag

Theoretisch en daadwerkelijk energieverbruik blijken ver uit elkaar te kunnen liggen. Het is daarom belangrijk om naast het verduurzamen van huizen ook gedragsverandering te blijven stimuleren, zodat mensen daadwerkelijk minder energie gaan gebruiken.

WarmtetransitieGezondheidEnGedrag_Platform31_230620

Warmtetransitie, gezondheid en gedrag

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Alissa Kerklingh 06 35 11 58 15 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan