Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten

Een verkennend onderzoek naar de gemeentelijke praktijk

25 september 2014
Met de komst van de Participatiewet worden gemeenten verplicht beleid te formuleren om de maatschappelijk nuttige tegenprestatie van bijstandsontvangers vorm te geven. Geleid vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. Gemeenten hebben daarbij een grote mate van beleidsvrijheid waarbij er voldoende ruimte blijft voor maatwerk. Vooruitlopend op de verplichting om volgend jaar dergelijk beleid te formuleren, zijn veel gemeenten bezig met beleidsontwikkeling in de door de rijksoverheid gewenste richting.

Auteur(s)

Ruud Dorenbos en Mies van Niekerk

Het debat over de tegenprestatie is al geruime tijd gaande. Veel gemeenten hebben een voorschot genomen op de komende beleidswijzigingen door bijstandsgerechtigden meer dan voorheen te activeren tot participatie. Dit verkennend onderzoek had als doel na te gaan hoe gemeenten – vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet – in de praktijk vorm geven aan vrijwilligerswerk voor bijstandscliënten en hoe zij daarbij te werk gaan. Daarbij is ook de rol meegenomen die vrijwilligerscentrales spelen bij de uitvoering van dit beleid.

Tevens is nagegaan hoe er in zorginstellingen wordt gewerkt met bijstandsvrijwilligers en wat de voorwaarden zijn om dit succesvol te laten verlopen. De resultaten van dit verkennend onderzoek bieden handvatten voor een discussie over de gewenste beleidsrichtingen op lokaal niveau.

Vrijwilligerswerkdoor_bijstandsclienten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan