Vijf jaar IBW: indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

11 juni 2021
Met de herziene Woningwet is ook de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) ingevoerd. Dit instrument geeft de partijen die zijn betrokken bij de jaarlijkse afspraken over het lokale woonbeleid (gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties) de mogelijkheid om na te gaan wat de maximale extra leenruimte van woningcorporaties is. Dat extra geld kan de corporatie inzetten voor haar opgave in het komende jaar.

Auteur(s)

Fons Lustenhouwer, Tanja Morsheim en Mark Westerhuis

Na vijf jaar kan een evaluatie worden gemaakt van de IBW: hoe hebben gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties het gebruik van de IBW ervaren in het proces richting het bod van woningcorporaties en de prestatieafspraken die daarop volgen? De term ‘gebruik’ wordt in dit onderzoek begrepen als het raadplegen van de gegevens in de IBW om te kunnen bepalen of het bod van de woningcorporatie in kwestie voldoende is. Vinden zij het een waardevol instrument, en zo ja, kan het nog verder worden verbeterd? Zo nee, waar ligt dat dan aan? Hebben de lokale partijen andere of aanvullende informatie nodig? Deze en andere vragen zijn door Platform31 onderzocht, waarvan we de resultaten in dit rapport presenteren.

Vijf-jaar-Indicatieve-Bestedingsruimte-Woningcorporaties

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan