Publicatie Landelijk gebied

Verkenning slagkracht krimpend ommeland en groeiende stad

23 november 2015
Een verkenning naar de relatie tussen het krimpende ommeland en de groeiende stad.

Auteur(s)

Belangrijke vragen in de verkenning zijn: hoe versterken we de relatie tussen de krimpende plattelandsgemeenten en de nabij gelegen groeiende stad? Wat is de dynamiek in deze relatie? Voor welke maatschappelijke opgaven staan steden en gemeenten in hun onderlinge relatie? Hoe kan de economische vitaliteit in de regio – ondanks de groeiende tegenstellingen – worden versterkt? Een beknopte literatuurstudie en drie regiospecifieke discussiebijeenkomsten met gespreksdeelnemers uit Oost-Drenthe, Krimpenerwaard en Noordoost Friesland leidden tot conclusies en aanbevelingen. Die vormen voor onze opdrachtgevers, de ministeries van BZK en IenM en de regio’s, bouwstenen voor het versterken van de relatie tussen de krimpende plattelandsgemeenten en de groeiende stad.

Tot en met 2025 vindt bijna driekwart van de Nederlandse bevolkingsgroei plaats in de 27 grote gemeenten, voorspelt de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd verwachten de plattelandsregio’s aan de rand van Nederland bevolkingskrimp. In de context van deze ontwikkelingen werkte de regering in 2013 een visie uit op de demografische ontwikkelingen in Nederland. Een visie die de benodigde maatregelen voor een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn borgt. Opvallend daarin zijn twee lijnen: de trek naar en de groei van de stad en het economische belang daarvan en de (verwachte) bevolkingsdaling in meer perifere gebieden.

Slagkracht_stad_en_ommelanden

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Koos van Dijken 06 54 39 14 81 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan