Van niet doen naar niet-DAEB?

Onderzoek naar niet-DAEB strategieën van woningcorporaties (middenhuur)

3 februari 2021
Eén van de opties om het woningaanbod voor middeninkomens te vergroten, is verruiming van de mogelijkheden voor corporaties om in het niet-DAEB segment van de woningmarkt te opereren. Toen minister Ollongren aangaf dit te overwegen, was dat aanleiding voor een onderzoek onder corporaties naar hun motieven en strategieën op dit vlak, naar de knelpunten die zij daarbij ervaren en naar hoe zij anticiperen op een mogelijke verruiming.

Auteur(s)

Met een online-enquêteonderzoek heeft RIGO de woningcorporaties gevraagd naar het wat, waarom en hoe van hun strategie voor niet-DAEB. Hieraan hebben 127 corporaties meegewerkt: een respons van 44 procent. De respondenten vormen geen exacte maar wel een goede afspiegeling van de corporatiesector, met diversiteit naar omvang, type woningmarkt en de wijze van DAEB-scheiding.

Type strategie en motivatie

In dit onderzoek constateren we dat een belangrijk deel van de corporaties zich op de strategie ten aanzien van het ondernemen van niet-DAEB activiteiten aan het heroriënteren is. Ten opzichte van eerder uitgevoerd onderzoek is in het denken van corporaties een aanzienlijke verschuiving waar te nemen. Waar in 2018 bijna 60 procent van de corporaties een geleidelijke of volledige afname van het niet-DAEB-bezit voorzag, geeft in dit onderzoek tweederde van de corporaties aan voor het niet-DAEB-segment een actief-groeiende of een actief-stabiele strategie te hanteren. Tegen het licht van het nijpende tekort aan betaalbare middeldure huurwoningen in grote delen van de woningmarkt is dit een interessante ontwikkeling.

 

Van_niet_doen_naar_niet-DAEB

Van niet doen naar niet-DAEB?

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan