Publicatie Landelijk gebied

Van kansarme naar kansrijke gebieden

Acht inzichten voor woningmarkten met bevolkingsdaling

29 maart 2021
Rijk, provincies en gemeenten verenigen zich in het Actieplan Bevolkingsdaling Krimpen met kwaliteit. Bij de start ervan was de woningmarkt één van de meest prominente thema’s. Er heersten spookbeelden van leegstand, verloedering, waardeverlies en particuliere eigenaren die gevangen raakten in een onverkoopbare woning. Een essay met acht lessen en inzichten voor woningmarkten met bevolkingsdaling.

Mede door de landsbrede toegenomen druk op de woningmarkt, is de soep tot op heden echter niet zo heet gegeten. Er is weliswaar sprake van een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod, maar een kwantitatief woningoverschot is er niet. De krapte in de Randstad sijpelt door naar het Randland. Dit biedt nieuwe perspectieven en vraagt om visie vanuit Rijk en lagere overheden. In dit essay bundelen we de belangrijkste acht lessen en inzichten van ruim 10 jaar krimpbeleid, en vertalen dit naar kansen voor wonen in meer landelijke gebieden, óók die aan de randen van het land.

De situatie voor de krimpgebieden, als onderdeel van het Randland, lijkt positiever en kansrijker dan ten tijde van het Actieplan Bevolkingsdaling uit 2009. Het is niet enkel ellende die de perifere regio’s lijkt te treffen, maar kansen en mogelijkheden zijn er en krijgen meer nadruk. De problemen van mismatch op de woningmarkt, ontgroening en vergrijzing en lagere koopprijzen zijn er nog steeds, maar de toon is veranderd. De wens tot meer landelijk wonen was al zichtbaar, en is enkel nog versterkt door de corona-ontwikkelingen. Verwacht mag worden dat ook de komende jaren de woningmarkt, ook in gebieden met bevolkingsdaling, de aandacht zal krijgen die het verdient. De acht lessen en inzichten, die we in dit essay toelichten, zijn:

  1. Focus op de blijvers
  2. Bevolkingsdaling gaat langzaam
  3. Mismatch is het probleem, en ligt vooral in slechte particuliere woningen
  4. Sloop en renovatie luistert nauw
  5. Kwalitatieve aanpak vraagt om financiering verdienmodel
  6. Ontwikkel een samenhangende set maatregelen voor ‘smart decline’
  7. Financiële samenwerking gewenst
  8. Kansen voor gebieden met bevolkingsdaling
Van-kansarme-naar-kansrijke-gebieden

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan