Tweede ronde experimenten bevolkingsdaling

Een tussenstand

2 november 2014
Alleen als zekerheden verdwijnen, komt er ruimte voor verandering. Het vraagt van burgers, bedrijven, professionele instellingen en overheden om vanzelfsprekend-heden vanuit een ander perspectief te bekijken. Het vraagt ook om samenwerking aan te gaan met onbekenden, om wegen in te slaan waarvan je niet precies weet waar ze heen leiden.

Auteur(s)

Ruud Dorenbos,, Tineke Lupi, Hans-Hugo Smit en Anne-Jo Visser

De dertien experimenten die in deze tussenrapportage staan beschreven, geven zicht op dit proces. Ze beschrijven de zoektochten die op verschillende plekken in Nederland plaatsvinden in de omgang met de gevolgen van demografische veranderingen. Sociaal, fysiek, economisch, cultureel, of bestuurlijk-politiek.

Deze rapportage is onderverdeeld in vijf onderwerpen:

  • woon- en leefbaarheid,
  • zorg- en voorzieningen,
  • economische vitaliteit,
  • nieuwe verdienmodellen en
  • ruimte voor burgerinitiatief.

Per project is de stand van zaken weergegeven van wat lokale partijen tot nu toe hebben bereikt en welke weg zij daarbij volgen. Het is nog een tussenreportage, de experimenten lopen tot eind 2015. Maar nu al, halverwege, spreekt uit de experimenten veel vitaliteit, creativiteit en nieuwe inzichten. Het komt als het ware op als water uit een vergeten bron.

Platform31 ondersteunt en begeleidt de experimenten, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2016 komt er een eindevaluatie met de vraag wat de experimenten hebben opgeleverd voor de lokale praktijk, maar zeker ook wat we daarvan in breder perspectief kunnen leren.

Tweede_ronde_experimenten_bevolkingsdaling_een_tussenstand

Tweede ronde experimenten bevolkingsdaling

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan