Trendanalyse Stedelijke verdichting en veiligheid

29 juni 2019
De strategische agenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid ‘Samenwerken aan Recht en Veiligheid’ geeft inzicht in de veiligheidsopgaven voor steden. Onder meer in relatie tot stedelijke verdichting en de inrichting van de openbare ruimte en wijkontwikkeling. De inzichten en handelingsperspectieven uit deze trendanalyse kunnen dienen als bouwstenen voor de strategische overleggen tussen het ministerie en de steden.

Auteur(s)

Koos van Dijken en Razia Ghauharali

Deze trendanalyse schetst de verschillende wijzen waarop de bevolkingsontwikkeling, de kenmerken van de gebouwde omgeving, de behoefte aan woningen, de economische ontwikkeling, het belang, de rol en functie van de openbare ruimte en de trends in verkeer, vervoer en mobiliteit de stedelijke verdichting en veiligheid beïnvloeden. Vervolgens gaan we in op handelingsperspectieven op onderdelen die bijdragen aan leefbare, aantrekkelijke en veilige steden, namelijk:

  • stedenbouw
  • publieke ruimte
  • sociale cohesie
  • lokale economie

Door deze vier perspectieven te verbinden met elkaar ontstaat ‘integrale veiligheid’ in de stad.

Vraagstukken minder wicked

Uit de trendanalyse blijkt dat de vraagstukken rond stedelijke verdichting en veiligheid minder ‘wicked’ dan vaak wordt gedacht. Op veel terreinen weten wij wat er aan de hand is, wat we willen bereiken en hoe we het kunnen bereiken. Er lijkt eerder sprake van te zijn dat de stedelijke verdichting en veiligheid als een probleem wordt ervaren, omdat de professionals in het stedenbouwkundige, sociale, economische en veiligheidsdomein in de steden onvoldoende de handen ineen slaan en elkaars taal spreken.

Trendanalyse

Voor de trendanalyse borduurt Platform31 voort op de trendnotitie uit 2016 ten behoeve van de eerste strategische conferentie van het departement en de (grote) steden.

Trendanalyse-Stedelijke-verdichting-en-veiligheid

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Download de Samenvatting van de Trendanalyse

Download deze publicatie

Contact

Koos van Dijken van Dijken 06 54 39 14 81 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan