Verdieping Flexwonen

Terugkijken: Inkoop 8.000 flexwoningen door Aedes

Wat vraagt dit van gemeenten?

26 april 2023
Flexwoningen kunnen sneller worden gerealiseerd dan reguliere woningen. Ze zijn hard nodig om in extra woonruimte te voorzien. Om tempo te maken, is Aedes een inkooptraject gestart om gezamenlijk 8.000 flexwoningen voor geïnteresseerde woningcorporaties in te kopen. Wat is hierbij de rol van de gemeenten? Platform31, Aedes, VNG, BZK en UVTH organiseerden op 19 april een webinar (voorgezeten door Anneloes Blankendaal van Platform31) om gemeenten voor te lichten over de kansen en hun rol bij de inkoop van de 8.000 flexwoningen.

Totstandkoming en vermindering opstartingsproblemen

De inkoop van 8.000 woningen voor ongeveer 100 woningcorporaties komt voort uit de vluchtelingenstroom van de oorlog in Oekraïne. Vanuit verschillende corporaties ontstond de behoefte om gezamenlijk flexwoningen in te kopen. Na een uitvraag bij bouwers zijn er vier gestandaardiseerde types geselecteerd, vier product-marktcombinaties (PMC’s), oplopend in grootte en prijs, en grondgebonden of stapelbaar. In totaal 36 bouwers produceren nu de 8.000 flexwoningen.

Het gecoördineerde inkooptraject maakt inkoop door corporaties gemakkelijker en sneller. De geselecteerde woningen voldoen aan de gestelde eisen (en het bouwbesluit), producenten hebben een gegarandeerde afzet en het resulteert in een herkenbaar en overzichtelijk aantal producten.

De rol van de gemeente

De corporaties vragen de woningen aan bij Aedes, kopen en plaatsen ze, maar de gemeenten waar ze in staan hebben uiteraard een rol. Belangrijk en tevens een groot probleem is een locatie, en corporaties vragen aan gemeenten om flexibiliteit en creativiteit in het beschikbaar stellen hiervan. Daarnaast vragen corporaties aan de gemeenten om procedures zo snel mogelijk te doorlopen, met prioriteit, en liefst gelijktijdig. Vooraf al een welstandtoets doen versnelt ook. Binnenkort opent de garantieregeling voor herplaatsing; corporaties vragen aan gemeenten om deze mee te ondertekenen. Als laatste wordt gevraagd de participatie met omwonenden samen met de corporatie op te pakken.

Terugkijken

Contact

Anneloes Blankendaal 06 57 94 22 06

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan