Terugkijken: Buitengewoon buitengebied – transitieopgaven in het landelijk gebied

23 februari 2023 | Leestijd: 2 minuten
Er is bij gemeenten zelf, maar ook op provinciaal en rijksniveau, steeds meer aandacht voor het landelijk gebied, Met de stapeling van maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie – die allen op zoek zijn naar ruimte – wordt ook gekeken naar het landelijk gebied. Het landelijk gebied kent echter zo zijn eigen opgaven en is zeker geen tabula rasa waar alle ruimte beschikbaar is. Met de NOVI, Mooi Nederland en de meer dan 20 nationale programma’s, waaronder het Nationaal Programma Landelijk Gebied, probeert het Rijk regie te voeren. Dit webinar gaat in op hoe gemeenten aankijken tegen de ontwikkelingen in hun buitengebied en welke ambities ze hebben en welke rol ze kunnen en willen pakken.

Op gemeenteniveau moet echter de uitvoering plaatsvinden, veelal in samenspraak met of aangejaagd vanuit de lokale samenleving zelf. Tijdens dit webinar wordt in het interview met Martijn Vervaet van de gemeente Peel en Maas onder andere stilgestaan bij de transformatie van de intensieve veehouderij in zijn gemeente. In dit geval heeft opschaling van bedrijven geleid tot minder uitstoot en bij de keuzes van de te transformeren bedrijven ook tot minder overlast in de kernen. In de rol die de gemeente inneemt, is het ook zaak bij initiatieven vanuit de samenleving zelf de timing te bewaken. Te vroeg aansluiten kan invloed hebben op de aanwezige energie en kan de gemeente in een regiefunctie brengen, terwijl vaak facilitering al voldoende is. Lessen uit zijn verhaal en het gesprek met de deelnemers raken ook aan de aandacht die nodig is voor de interne organisatie, sturing en mandatering om te zorgen dat een gemeente met de externe stakeholders tot resultaten komen.

Het webinar vangt aan met twee presentaties van Ruud Dorenbos (Platform31) en Jenny May (VINU) over respectievelijk de gemeentelijke aandacht voor transities in het landelijk gebied en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Zowel na die presentaties als het interview met Martijn Vervaet is er een gedachtewisseling met de 45 deelnemers aan dit webinar waar hun praktijkervaring ruim gedeeld wordt.

Terugkijken

 

Contact

Nico van Buren 06 23 01 28 28 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan