Publicatie Woningbouw Wijkaanpak

Sturend aan de slag met volkshuisvesting

Papers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023

27 november 2023
Strategen en experts in woonbeleid schetsten in 25 papers uiteenlopende oplossingen voor het woningtekort. Tijdens de Discussiedagen sociale huisvesting 2023 verkenden en bespraken zij samen of en hoe de door hen geschetste oplossingen soelaas bieden in de praktijk. Het resultaat van deze discussies is gebundeld in de paperbundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023. Hiermee bieden we belangstellenden de kans er kennis van te nemen en het debat verder te brengen. Een aanrader voor iedereen die zich met woonbeleid bezighoudt.

Auteur(s)

Deelnemers aan de Discussiedagen

Ondanks de dadendrang van nu demissionair minister Hugo de Jonge, blijft het de vraag of het met al de door hem in gang gezette maatregelen en plannen gaat lukken om het acute woningtekort substantieel te verkleinen. Bijvoorbeeld door: het creëren van meer flexwoningen, het aanbod van middeldure huur- of koopwoningen daadwerkelijk te vergroten, de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare buurten en wijken te verbeteren en door het woningaanbod voor ouderen en andere aandachtsgroepen voldoende op peil te brengen. En hoe zit het met het dilemma doorzettingsmacht versus draagvlak, bijvoorbeeld voor wat betreft de positie en betrokkenheid van belanghebbende partijen bij de afgesloten woondeals, of de ruimte voor het zelfstandig handelen van corporaties en de legitimiteit daarvan?

Lees de 25 papers, verdeeld over de thema’s:

  • Woningen voor middeninkomens
  • Leefbaarheid & veiligheid
  • Samenwerken aan een thuis voor iedereen
  • Flexibiliteit in wonen
  • Regie in de volkshuisvesting
  • Betaalbaarheid
Sturend-aan-de-slag-met-volkshuisvesting-1

Sturend aan de slag met volkshuisvesting

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan