Sturen op de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden

Van krimp naar rek

4 februari 2017 | Leestijd: 2 minuten
Door vergrijzing en bevolkingsdaling staat de woningmarkt in krimp- en anticipeergebieden onder druk. Om leefbaarheid en aantrekkelijkheid te behouden is aanpak van de particuliere voorraad één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. In verschillende regio’s zijn hier al goede ervaringen mee en om deze te delen organiseerde Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK een leerkring. De opbrengsten uit dit traject zijn beschreven in de publicatie Van krimp naar rek.

Auteur(s)

Marieke Jonker-Verkaart en Tineke Lupi

Het eigenwoningbezit in de krimp- en anticipeergebieden is relatief hoog, maar de vraag zal de komende jaren sterk veranderen. Hierdoor ontstaat een overaanbod van woningen dat leidt tot waardeverlies en, omdat deze nauwelijks lonen, geringe investeringen. Effecten zoals leegstand en verloedering doen zich nu vooral voor aan onderkant van de markt en manifesteren zich vaak zeer lokaal. Bij verdergaande bevolkingsdaling kan het hele systeem ontwricht raken, tenzij deze neerwaartse spiraal met de juiste ingrepen wordt doorbroken. Zo ontstaat er weer rek in vraag en aanbod.

De publicatie maakt inzichtelijk wat wel en niet werkt in de aanpak van de particuliere woningvoorraad in krimpgebieden. Dit is geen standaard recept, maar een kwestie van lokaal maatwerk met een strategie die zowel eigenaren verleid als handhavend durft op te treden. De publicatie beschrijft de rol van alle spelers in dit proces en geeft een groot aantal voorbeelden van aanpakken uit de praktijk, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de kwalitatieve opgave (het vergroten van de aantrekkelijkheid van woningen) en de kwantitatieve opgave (het verkleinen van de woningvoorraad). Zo biedt de publicatie partijen in krimp- en anticipeergebieden handvatten om een gedegen en meer effectieve strategie te ontwikkelen in hun eigen gemeente of regio.

van-krimp-naar rek

Sturen op de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan