Sociaal incasseren kan je leren

24 mei 2023 | Leestijd: 3 minuten
Hoge energiekosten, inflatie en dalende koopkracht. Steeds meer huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Als het allemaal te duur wordt, dreigen huurachterstanden. Hoe ga je daar als woningcorporatie mee om? Er is een breed instrumentarium beschikbaar. Woningcorporatie Trivire uit Dordrecht en omstreken heeft gekozen in te zetten op vroegsignalering en daarbij samen te werken met een budgetcoach en een sociaal-maatschappelijke deurwaarder. Dit doet ze in de overtuiging dat een sociale aanpak in het incassoproces alle partijen ten goede komt.

Auteur(s)

Een grote instrumentenkoffer

Huurders zitten steeds vaker in geldnood en dat heeft invloed op de huurachterstanden. Deze achterstanden hebben ernstige gevolgen. Het zorgt voor veel stress en schaamte bij huurders en in sommige gevallen leidt het zelfs tot huisuitzettingen. Om de stress te verminderen en huisuitzettingen te voorkomen kan de corporatie een breed scala aan instrumenten inzetten om de huurders te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een pauzeknop, huurkorting of (tijdelijke) inwoning om extra inkomsten te genereren. Ook kan je als corporatie maatregelen treffen, zoals het isoleren van woningen waardoor het energieverbruik en dus de kosten omlaaggaan, of huurders een goedkopere woning aanbieden.

Financieel consulent en budgetcoach

Trivire heeft gekozen om haar incassoproces menselijker te maken. Dit begon bij de ontwikkeling van de eigen medewerkers. Incassomedewerkers werden omgeschoold tot financieel consulenten die niet alleen aandacht hadden voor het innen van schulden, maar stress-sensitief te werk gaan. Verder werken ze samen met de wijkregisseurs en is er een budgetcoach aangesteld. Verder heeft Trivire uit het brede palet van mogelijkheden gekozen om een budgetcoach in de arm te nemen. Deze budgetcoach is onafhankelijk en helpt de huurders om inzicht te krijgen in hun geldzaken. Als de budgetcoach signaleert dat er behoefte is aan een bepaalde maatregel zoals een pauzeknop, dan wordt dit overlegd met de financieel consulent. Ook kan de budgetcoach aangeven hoeveel ruimte de huurder in diens budget heeft om een vordering te betalen. Kortom, de budgetcoach helpt zowel de huurder als de corporatie met het inzichtelijk maken van de financiële mogelijkheden om de huurachterstand terug te betalen.

Sociale deurwaarder

Een belangrijke samenwerkingspartner voor Trivire is haar deurwaarder, Wouters Gerechtsdeurwaarder. Met deze deurwaarder heeft de corporatie een unieke aanpak ontwikkeld die het aantal huisuitzettingen drastisch vermindert. De twee partijen hebben afgesproken dat het afhandelen van huurachterstanden zo veel mogelijk in het minnelijk traject plaatsvindt en dat koste wat kost huisuitzettingen voorkomen moeten worden. Deze werkwijze werkt echter nadelig voor de deurwaarder, omdat een huisuitzetting hem financieel simpelweg meer oplevert. Trivire heeft ervoor gekozen om de deurwaarder daarom tegemoet te komen met een success fee. Als het de deurwaarder lukt om te schikken in het minnelijk traject, ontvangt hij die fee. Mocht het traject toch in de excutiefase belanden maar lukt het de deurwaarder om een dagvaarding te voorkomen, dan betaalt Trivire de behandelingskosten. Dankzij deze succesvolle methode heeft Trivire nog maar 5 huisuitzettingen per jaar. In het verleden waren dit er 43. Inmiddels hebben ook andere corporaties interesse getoond in deze methode.

Tot slot

De aanpak van Trivire laat zien dat een huurders met huurachterstanden gebaat zijn bij een stress-sensitieve en sociale benadering. Dankzij een menselijke benadering accepteren huurders in geldproblemen sneller hulp en staan ze er ook meer open voor. Het werpt zijn vruchten af voor Trivire, want ondanks het stijgende aantal huurders met financiële problemen neemt het aantal huisuitzettingen af en zijn de huurders sneller uit hun geldzorgen. Hoewel de door Trivire ontwikkelde aanpak met de deurwaarder vrij uniek is, is het een methode die makkelijk elders toepasbaar is. Kortom, sociaal incasseren kan je leren (en toepassen)!

Contact

Astrid van Egmond 06 57 94 18 91 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan