Regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling

6 juli 2022
Nederland kampt met een enorm tekort aan woningen. Integrale gebiedsontwikkeling biedt kansen om de woonopgave te vervlechten met ambities op het vlak van mobiliteit, landschap en natuur, water, economische ontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie. Regionale samenwerking is daarbij een belangrijke succesfactor. Deze publicatie laat aan de hand van zes praktijkvoorbeelden zien hoe dat werkt.

Auteur(s)

Maarten Hoorn, Ruud Kruip en Jazz de Vries

Integrale regionale sturing van grondbeleid

Dit onderzoek neemt de integrale, regionale sturing van grondbeleid bij gebiedsontwikkeling onder de loep. Het zoomt in op regionale samenwerking, netwerksturing en aanpak in grondbeleid. Naast een theoretische verdieping, bevat het analyses van zes gebiedsontwikkelingen in Nederland.

Praktijkvoorbeelden

 1. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
 2. Schiphol Area Development Company
 3. Leidsche Rijn
 4. Stadsregio Parkstad Limburg
 5. Blauwestad Oldambt
 6. Nijmegen Waalsprong – Ruimte voor de Rivier

Analyse

De publicatie gaat in op vragen als:

 • Voor welke opgave, met welk doel en in welk tijdsgewricht ontstond de regionale samenwerking?
 • Hoe zijn gemeenten, regio, provincie en/of het Rijk, marktpartijen en andere stakeholders een regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling gestart?
 • Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid?
 • Welke vorm van regionale samenwerking is gekozen?
 • Hoe is de centrale organisatie ingericht, met welk soort professionals en welke financieringsbijdragen en kostenverdeling?
 • En hoe gaan politiek en gemeenteraden om met risico’s, belangenbehartiging en het stellen van regionaal belang boven een lokaal belang?
Regionale_samenwerking_in_gebiedsontwikkeling

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan