Platform31 start nieuw pilotprogramma voor wooncoöperaties in 2022

Oproep voor initiatieven

24 november 2021 | Leestijd: 2 minuten
Platform31 start per direct een nieuw project, bedoeld om ondersteuning te bieden aan nieuwe ’wooncoöperaties in oprichting’. Het nieuwe programma loopt tot eind 2022. Het vormt een aanvulling op eerdere programma’s. Nieuwe kansrijke initiatieven kunnen nu meedoen!

Wooncoöperaties zijn niet nieuw. Ze bestonden al in de 19e eeuw, en zijn een gangbare woonvorm in veel buurlanden. Zeggenschap en regie liggen primair bij de bewoners zelf. De hernieuwde Woningwet van 2015 schenkt om die reden expliciet aandacht aan wooncoöperaties. Deze worden sindsdien beleidsmatig door het Rijk gesteund. Met het project stimuleren we de oprichting van nieuwe wooncoöperaties. Er is al veel kennis opgedaan, die te vinden is in het  kennisdossier de Wooncoöperatie.

Veel is inmiddels al bekend over (de oprichting van) wooncoöperaties, maar een aantal aspecten is nog onderbelicht. Zo kan de wooncoöperatie ook een woonoplossing voor mensen met een middeninkomen zijn. In buurlanden blijken juist zij vaak in een wooncoöperatie te wonen. Daarom legt het nieuwe pilotprogramma in 2022 het accent op deze doelgroep.

We beoordelen nieuwe pilots op een aantal criteria. De belangrijkste zijn: goede kans op realisatie op korte termijn; relevante partijen steunen het initiatief; focus op het middensegment; projecten met inbreng van eigen vermogen en projecten met een solide interne organisatie. Ook initiatieven waar sprake is van verkoop van aandelen, achtergestelde leningen of andere constructies waarbij het eigen vermogen in de toekomst uit de wooncoöperatie onttrokken kan worden, nodigen we uit om te reageren.

In het nieuwe programma is ruimte voor een aantal nieuwe pilots. De pilots krijgen ondersteuning van Platform31 en van een externe procesbegeleider. Die helpt om alle voorkomende vragen en knelpunten op te lossen en draagt hierdoor bij aan een snelle realisatie van het project. De opgedane kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we met anderen om het oprichten van een wooncoöperatie eenvoudiger te maken.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan