Omgevingswet en circulaire economie: inspiratie voor gemeenten

Een inspiratiesheet voor gemeenten over de verbinding tussen de Omgevingswet, economie en circulariteit

3 februari 2021
Nederland streeft naar volledig circulaire economie in 2050. Deze ambitie raakt naast het duurzaamheidsbeleid ook het ruimtelijke en economische beleid van gemeenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regelgeving voor bedrijventerreinen, eisen aan ruimtelijke initiatieven en deelmobiliteit. Hoe kan de Omgevingswet met haar kerninstrumenten bijdragen aan het verbinden van circulariteit, economie en omgevingsbeleid, zodat ‘groene groei’ dichterbij komt?

Auteur(s)

Wessel van Vliet en Daphne Bouman

Het benutten van de Omgevingswet voor het streven naar een circulaire economie vraagt samenwerking tussen beleidsmedewerkers op de terreinen economie, duurzaamheid en ruimte. Aan de hand van een inventarisatie binnen de ambtelijke themagroep Omgevingswet van de G40 heeft Platform31 onderzocht welke verbindingen kansrijk zijn. Eind november 2020 heeft Platform31 een verbindingsbijeenkomst georganiseerd voor gemeentelijke beleidsmedewerkers Duurzaamheid, Circulaire Economie en Omgevingswet/Ruimtelijke Ordening. Binnen deze bijeenkomst gingen de deelnemers aan de slag met het leggen van verbindingen tussen de afdelingen. Lessen, tips en ervaringen zijn verzameld in de inspiratiesheet over de verbinding tussen Omgevingswet, economie en circulariteit.

In de publicatie komen voorbeelden langs van gemeenten waar de verbinding wordt gelegd tussen de thema’s. Vier tips staan centraal voor een succesvolle verbinding van circulaire economie en de Omgevingswet:

  1. Zie het omgevingsvisieproces als kans om circulaire en economische doelen te bundelen.
  2. Stimuleer circulariteit met het omgevingsprogramma en het omgevingsplan.
  3. Betrek ondernemers(netwerken) om tot effectief en gedragen beleid te komen.
  4. Geef het goede voorbeeld door te pionieren in eigen ruimtelijk economische activiteiten.
Omgevingswet-en-circulaire-economie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Saskia Buitelaar 06 57 94 16 75 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan