Omgaan met weerstand tegen flexwonen

12 april 2023
Als lokale bestuurder heb je invloed op het succes, of het falen van flexwonen projecten. Een rechte rug, goede timing en een beetje toeval vergroten je kansen. De ervaringen van praktijkdeskundigen uit vier flexwonen projecten zijn vertaald naar handvatten voor gemeenten en huisvesters die willen werken aan draagvlak voor de tijdelijke huisvesting van aandachtsgroepen.

Auteur(s)

Frank Wassenberg, Jeroen van der Velden, Anne Heeger en Berry Prins (Expertisecentrum Flexwonen)

Woonprojecten voor kwetsbare doelgroepen roepen op twee manieren weerstand vanuit de buurt op. Het gaat enerzijds om de woningen zelf die niet gewenst worden en anderzijds om de doelgroep die protest oproept. Hoe ga je daarmee om? Hoe demp je die weerstand, en hoe creëer je meer begrip en draagvlak?

Deze publicatie gaat in op veel voorkomend Nimby-gedrag: not in my backyard. En biedt handvatten voor lokale bestuurders om daarmee om te gaan. Ga je toegeven of houd je je rug recht? Hoe geef je toekomstige bewoners een gezicht? Hoe stel je je op naar buurtbewoners? Welke timing kies je voor communicatie? Welke rol speelt toeval?

Omgaan-met-weerstand-tegen-flexwonen

Omgaan met weerstand tegen flexwonen

Hidden
Hidden

Platform31 ontwikkelt en deelt al langere tijd kennis over en ervaringen met flexwonen. Daarbij zoomen we in op aanjaagprogramma’s en op diverse thema’s, zoals behoeftebepaling, kansen en mogelijkheden benutten, gebruik van leegstaand vastgoed, tijdelijke huurcontracten, nieuwe huisvesters, het mengen van doelgroepen, et cetera. Meer informatie

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan