Modelcontracten voor tijdelijke verhuur

4 juli 2016
Platform31 en Aedes hebben VBTM Advocaten de opdracht gegeven om een zevental modelcontracten voor tijdelijke verhuur te ontwikkelen. De modelcontracten sluiten aan bij de nieuwe vormen van tijdelijke verhuur die per 1 juli 2016 door de wet Doorstroming Huurmarkt en door een aanpassing van de Leegstandswet mogelijk zijn.

Auteur(s)

Het gaat om de volgende contracten:

 1. Jongerencontract (doc)
 2. Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige DAEB-woningen voor maximaal twee jaar (doc)*
  2b. Tijdelijke huurovereenkomst voor particuliere/vrije sector huurwoningen voor maximaal twee jaar (doc)
 3. Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar (doc)
 4. Huurovereenkomst voor grote gezinnen (doc)
 5. Huurovereenkomst voor promovendi (doc)
 6. Huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen (doc)

*Bij DAEB-woningen is het huurcontract voor zelfstandige woningen voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar (ad 2.) alleen toegestaan voor bepaalde doelgroepen. In een Ministeriële Regeling zijn deze doelgroepen expliciet en als volgt benoemd:

 • huurders die voor hun werk of studie tijdelijk in een andere gemeente binnen Nederland of afkomstig vanuit het buitenland in Nederland werken of studeren;
  huurders die in verband met renovatie of sloop als bedoeld in artikel 7:220, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gevolgd door vervangende nieuwbouw, hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken;
 • huurders die afkomstig zijn uit maatschappelijke opvang als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte, en
 • huurders met wie de toegelaten instelling een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaat of huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met begeleiding als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt afgesloten.

Voor particuliere zelfstandige woningen en zelfstandige woningen in de vrije sector (oftewel: geen DAEB-woningen) geldt deze doelgroepenbeperking niet. Deze woningen mogen aan alle doelgroepen voor korte tijd worden verhuurd.

Platform31 en Aedes stellen de contracten graag beschikbaar aan de sector. U kunt de contracten downloaden door hierboven op de contracten te klikken. Gebruik van de contracten is op eigen risico. (Platform31 is niet aansprakelijk voor de inhoud van het contract).

Attentie

Volg de ontwikkelingen over het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten), een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie).  Zie:

Het doel van ministerie van BZK is dat de Wet vaste huurcontracten en de bijbehorende AMvB op 1 juli 2024 in werking treden.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan