Publicatie Landelijk gebied

Mobiliteit in dunbevolkte regio’s

Vervoersarmoede, mobiliteit en bereikbaarheid

14 september 2017
Voor velen van ons betekent een leefbare omgeving een goed bereikbare omgeving. Hoewel het makkelijk kunnen bereiken van werk, school, familie en voorzieningen vaak als iets vanzelfsprekends wordt beschouwd, is dat het niet.

Auteur(s)

Radboud Engbersen en Irene Bronsvoort

In regio’s die geconfronteerd worden met bevolkingsdaling en vergrijzing komt de bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen en contacten steeds vaker aan de orde. Het traditionele openbaar vervoer in deze regio’s verschraalt, wat gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van voorzieningen en de mobiliteit van bewoners. Hoewel er veel beleid en kennis wordt ontwikkeld over mobiliteit en vervoer en de toekomst daarvan, weten we nog weinig over het verband tussen mobiliteit en bevolkingsdaling.

Over dit thema organiseerden het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) en ZB|Planbureau eerder dit jaar een expertmeeting. Op basis van deze expertmeeting en onderzoek van ZB| Planbureau komen we in dit rapport tot zes aanbevelingen die provincies en gemeenten op weg kunnen helpen:

  1. Zorg met maatwerkoplossingen en flexibiliteit voor een slim vervoerssysteem
  2. Ondersteun maatschappelijke initiatieven (van buurtgenoten)
  3. Vergroot de gebruiksvriendelijkheid van en informatievoorziening over het openbaar vervoer
  4. Zorg ervoor dat vervoersdiensten de verschillende regio’s en provincies adequaat met elkaar (blijven) verbinden
  5. Concentreer voorzieningen op één plek
  6. Leer van vervoersinitiatieven in andere dunbevolkte regio’s
170906_Mobiliteit_in_dunbevolkte_regio_s

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan