Publicatie Participatie

Magazine: Creëren van maatschappelijke meerwaarde

De Nieuwe Werkelijkheid

1 januari 2018
De afgelopen tien jaar is het maatschappelijke krachtenveld ingrijpend veranderd. Als gevolg van de economische crisis zijn publieke investeringen in steden en wijken teruggeschroefd en de verzorgingsstaat is geleidelijk versoberd. Taken van de Rijksoverheid – onder meer op het terrein van ruimtelijk beleid, welzijn en zorg – zijn overgeheveld naar gemeenten. Het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden ligt – nog meer dan voorheen – bij gemeenten. Steeds meer wordt daarbij gerekend op het eigen initiatief: van burgers, van maatschappelijke organisaties en van marktpartijen.

Auteur(s)

Sabina Gietema

Drie magazines

Platform31 onderzocht deze Nieuwe Werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken. Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven? Welke vormen van ondersteuning zijn daarbij nodig? Hoe kunnen steden slagvaardig de leefbaarheid van hun wijken op peil houden? Hoe kunnen ze samen met de markt maatschappelijke waarde creëren? En over welke waarde hebben we het dan? Hierover gaat deze reeks van 3 magazines.

Afsluitend themanummer

In dit afsluitende themanummer leest u over de betekenis en invulling van maatschappelijke waarde binnen gebiedsontwikkeling. Een serie praktijkvoorbeelden en interviews brengt nieuwe spelers en het veranderende spel inzichtelijk en laat tegelijkertijd de complexiteit
van maatschappelijk rendement zien.

Magazine_Creeren_van_maatschappelijke_meerwaarde-1516894729

Magazine: Creëren van maatschappelijke meerwaarde

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan