Kennisagenda 2017

Kennisplatform Demografische Transitie

6 april 2017
‘Niet eerder waren bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening zo actueel’ staat te lezen in de vorige editie van de kennisagenda uit 2014. Nu drie jaar verder heeft de aandacht voor bevolkingsdaling en de bijkomende gevolgen weinig aan urgentie en actualiteit verloren. In de tussentijd zijn er twee krimpregio’s bijgekomen en is het bewustzijn gegroeid dat demografische krimp ook zones in en om de Randstad treft.

Auteur(s)

Radboud Engbersen, Esther Slegh en Tineke Lupi

De aandacht voor perifere gebieden lijkt ook toegenomen door ontwikkelingen elders in de wereld. Het centrum is niet de maat der dingen. Nederland kent naast de Randstad ook een Randland. In de periferie voltrekken zich niet alleen ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, maar zijn er ook belangrijke interessante sociale en economische innovaties aan te treffen.

Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) is er om de kennis en kunde over bevolkingsdaling landelijk te delen en kennisontwikkeling te stimuleren. De Kennisagenda 2014 agendeerde de meest actuele en breed gedragen kennisvragen. In de afgelopen jaren is er veel onderzoek uitgevoerd en geëxperimenteerd, desondanks zijn sommige vragen nu nog steeds zeer actueel. Definitieve laatste woorden zijn in sociaalwetenschappelijk en economisch onderzoek namelijk niet te geven, maar we zien de body of knowledge over de bevolkingsdaling toenemen, zo ook de academische interesse. Illustratief zijn de bijzondere leerstoelen en lectoraten die in de achterliggende jaren zijn ingericht in Maastricht en Groningen voor het wetenschappelijk onderzoek naar aspecten van krimp én de vele activiteiten die het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN), Neimed en ZB|Planbureau ontplooiden.

Voor het actualiseren van de kennisagenda zijn er gesprekken gevoerd met de KDT-partners, dat zijn de provincies Groningen, Limburg, Zeeland, Gelderland en Friesland én de provinciale kennisinstituten. Ook het wetenschappelijke veld is bij de consultatie betrokken. Het resultaat is de Kennisagenda 2017 met dertig kennisvragen.

Kennisagenda_2017

Kennisagenda 2017

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan