Publicatie Wijkaanpak

Integraal werken in de wijk

Verkenning van de achtergrond, de huidige werkwijze en doorontwikkeling in het sociaal domein

10 november 2021
In 2015 hebben gemeenten en Rijk met de decentralisaties in het sociaal domein de ambities, organisatie en werkwijze van de gemeentelijke ondersteuning in dat domein herijkt. Gemeenten werden de eerste overheid. Ze startten met een andere invulling van hun dienstverlening: gebaseerd op meer eigen kracht en samenredzaamheid, meer vraaggericht, meer integraal. Van meet af aan was duidelijk dat de transformatie een zaak zou zijn van langere adem, waarin al doende geleerd en doorontwikkeld zou worden.

De themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) van de G40 heeft Platform31 gevraagd inzichten te verzamelen over de doorontwikkeling van de transformatie, toegespitst op integraal werken en één van de vier thema’s van haar strategische werk- en lobbyagenda 2019-2022: ‘Inwoners [terug] aan het stuur van hun leven’. Het gaat om thema’s die de themagroep essentieel acht voor een goed werkende praktijk van de ondersteuning in het sociaal domein.

Dit rapport dient ter ondersteuning van de ambtelijke analyse van het vraagstuk integraal werken in de wijk. Het rapport biedt de themagroep inzicht in ideeën van kennisinstellingen en gemeentelijk adviseurs uit vijf gemeenten over de doorontwikkeling van integraal werken. In de praktijkvoorbeelden van gemeenten is specifiek aandacht besteed aan steden die partner waren in de City Deal Inclusieve Stad.

Integraal_werken_in_de_wijk

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Naar WijkWijzer

Contact

Margot Leegwater 06 82 00 39 63 LinkedIn
Lydia Sterrenberg 06 57 94 18 06 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan