Inleiding Smart Cities – deskresearch

Smart, smarter, smartest

27 september 2013
De Smart City is voor burgers, bedrijven en overheden een wenkend perspectief. Slimme inzet van ICT en data maakt steden aantrekkelijker en duurzamer. Het is een revolutie die zich enerzijds in stilte voltrekt naarmate de smartphone onze binnenzak verovert. Anderzijds zijn er concrete investeringen in infrastructuur, data, samenwerking, regelgeving om de ontwikkeling van een Smart City doelgericht te versnellen. Verzamelde Europese Smart City voorbeelden geven inzicht in de verscheidenheid aan Smart City projecten.

Auteur(s)

Platform31 verzamelde via desk research enkele aansprekende Europese Smart City voorbeelden. Ze bieden inzicht in de verscheidenheid aan projecten die onder de noemer Smart City vallen. De cases worden in projectbladen compact en beeldend gepresenteerd.

Indeling

Eerdere studies (o.a. Boyd Cohen) onderscheiden zes terreinen waarop Smart Cities zich manifesteren: smart economy, smart environment, smart governance, smart living, smart mobility en smart people. De University of Vienna ontwikkelde op deze indeling een meetsysteem voor Smart Cities. Wij sluiten in deze deskresearch aan bij deze indeling. De Nederlandse zoektocht naar de ontwikkeling van Smart Cities gaat ook over de onderlinge relaties tussen deze zes terreinen. Dergelijke integrale voorbeelden zijn in deze deskresearch niet gevonden.

Criteria

De volgende criteria zijn gehanteerd bij de selectie van voorbeeldprojecten:

  • Het project bevindt zich in Europa.
  • Het project heeft een fysieke uitvoeringslocatie.
  • De fysieke uitvoeringslocatie betreft een stad of stedelijke omgeving.
  • Het project maakt gebruik van ICT en data.
  • Het project is samenwerking zijn van zowel publieke als private partijen.
  • Het project heeft direct of indirect ruimtelijke consequenties voor de stad.

Functie van deze projectbladen

Smart Cities zijn als beleidsdoel een betrekkelijk nieuw fenomeen. Spraakverwarring en definitie-discussies liggen op de loer. De Innovatie-estafette op 12 november 2013 wil de Nederlandse praktijk rond Smart Cities een impuls geven. De hierboven benoemde kapstok in 6 deelterreinen en de beschrijving van concrete voorbeelden bieden een referentiekader voor het gesprek over de ontwikkeling van Smart Cities in Nederland. Er kunnen nieuwe relevante casussen aan deze verzameling worden toegevoegd.

U kunt de uitgebreide versie hieronder downloaden.

Lerend netwerk Smart Cities

Smart Cities gaan slim om met data en ICT en kunnen daardoor efficiënter, duurzamer, beter bereikbaar, veiliger, prettiger en economisch meer concurrerend worden. Het omarmen van het Smart City concept lijkt daarmee voor elke stadsbestuurder of stedelijke professional een regelrechte no-brainer. Platform31 wil bevorderen dat koplopers elkaar bij het implementeren weten te vinden, en dat de kennisvragen uit de praktijk rond Smart Cities worden geadresseerd en beantwoord.

SmartCities

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Joost van Hoorn Economie en bestaanszekerheid 06 57 94 36 56 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan