Publicatie Woonzorgvisie

Handreiking woonzorgopgave: van visie naar uitvoering

1 februari 2022
Rond 2040 telt Nederland naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers. Zij wonen steeds langer zelfstandig. Dat geldt ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor cliënten die doorstromen vanuit beschermd wonen. Voor hen zijn op enig moment zorg en ondersteuning, voorzieningen in de buurt en soms ook een ander type woning nodig. Deze handreiking geeft gemeentelijke beleidsmedewerkers wonen én zorg en hun samenwerkingspartners houvast bij het vertalen van de woonzorgvisie naar de concrete acties die nodig zijn om dit alles mogelijk te maken.

Auteur(s)

Nederlandse gemeenten zijn meer dan ooit doordrongen van de urgentie van deze woonzorgopgave. Zij formuleren daarom steeds vaker, en in samenwerking met hun partners, een uitgebreide woonzorgparagraaf in de woonvisie of stellen (naast de woonvisie) een woonzorgvisie op. Hierin schetsen zij hun ambitie waar het gaat om de sterk groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning, de toenemende vraag naar geschikte woningen en de behoefte aan geclusterde woonvormen die het midden houden tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis of instelling. Maar hoe zet je samen met betrokken partners de volgende stappen? Hoe kom je van visie tot concrete uitvoering zodat er ook daadwerkelijk iets gebeurt? Deze interactieve handreiking – die voortbouwt op de Handreiking voor een toekomstbestendige woonzorgvisie – helpt u op weg met praktische tips en een reeks aan inspirerende voorbeelden.

Voor wie?

Deze handreiking geeft gemeentelijke beleidsmedewerkers wonen én zorg en hun samenwerkingspartners houvast bij het vertalen van de woonzorgvisie naar concrete acties en uitvoering.

Inhoud

  • Woonzorgvisie in een notendop
  • Van woonzorgvisie naar uitvoering
  • Prestatieafspraken wonen, welzijn en zorg
  • Uitvoeringsprogramma
  • Borging: monitoring en bijsturing
  • Samenwerking is de sleutel
  • Tips en suggesties
Handreiking-woonzorgopgave-van-visie-naar-uitvoering

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan