Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe: De weg naar structurele financiering

2 februari 2018
Welke financieringsvormen zijn kansrijk voor de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe? Aan welke voorwaarden moet de coöperatie voldaan om er voor in aanmerking te komen? En welke stappen moet ze op korte termijn zetten om de financiering op gang te krijgen?

Auteur(s)

Ruud Dorenbos en Goos Lier

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is één van de zeven experimenten – gericht op het behouden van de leefbaarheid in krimpgebieden en een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid – die Platform31 begeleidt. De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Met als doel:

  • innovaties tot stand te brengen,
  • de economie te stimuleren,
  • dorpen en buurten leefbaar houden en
  • het gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.

In oktober 2015 is de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe opgericht. Omdat de financiering tot nu toe vooral een ad-hoc karakter had, besloot de Gebiedscoöperatie op zoek te gaan naar een vorm van structurele financiering. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een financieringsstrategie op basis waarvan de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe op de middellange termijn haar bestaan kan continueren.

In z’n algemeenheid geldt dat als er een gemeenschappelijk gevoeld regionaal belang is, er een bestaansrecht is voor een gebiedscoöperatie. Communicatie is daarom van belang. Zo heeft de start van twee projecten in het najaar van 2017, het ‘Bermgras project’ en een ‘Kortevoedselketenproject’, gezorgd voor een aanmerkelijke verbetering van het perspectief op financiering van GCZWD. Als uitkomst van het onderzoek is een top 5 van prioritaire acties opgesteld. Het streven is om een intensieve samenwerking tussen de Gebiedsagenda Zuidwest Drenthe en GCZWD op gang te krijgen. Tevens is het zaak de huidige leden van de gebiedscoöperatie betrokken te houden en ook andere bedrijven en organisaties via lidmaatschappen te binden. Voor de toekomst geldt dat de Gebiedscoöperatie moet inspelen op fondsen voor ‘regio-leren’.

Lees ook:

interview met Jan van Goor in Binnenlands Bestuur (26 januari 2018)

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan