Functiemenging op bedrijventerreinen

Het mengen van wonen en werken bij gebiedstransformatie

9 februari 2023
Stedelijke verdichting is onvermijdelijk als gevolg van de woningbouwopgave en de beleidskeuzes in de Nationale Omgevingsvisie. Steeds meer bedrijventerreinen in Nederland ondergaan daarom een transformatie en worden omgetoverd tot een efficiënt ingericht gemengd woon-werkgebied. Om bedrijven en woningen succesvol te kunnen mengen moeten overheden en ontwikkelaars met veel factoren rekening houden. Deze publicatie brengt de knelpunten bij het mengen van wonen en werken in kaart en zet daar oplossingsrichtingen tegenover.

Auteur(s)

Achtergrond

Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de kansen, risico’s en beperkingen van het mengen van wonen en werken, met name wanneer het gaat om de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Om de kennis over dit onderwerp te vergroten zijn inzichten vanuit praktijkgericht onderzoek nodig. In dit onderzoek ligt de focus op de ideeën, inzichten en perspectieven van ondernemers. We onderzochten hun belangen, wensen, zorgen en visie op functiemenging. Ook verkenden we hoe overheden ondernemers kunnen meenemen in het proces van gebiedstransformatie. De publicatie bevat een aantal concrete handvatten en handelingsperspectieven voor ambtenaren van gemeenten, provincies en ministeries om functiemenging en gebiedstransformatie op een goed doordachte manier aan te pakken.

Vijf praktijkcasussen

Voor dit onderzoek selecteerden we vijf locaties waar bedrijventerreinen zijn of worden getransformeerd tot gemengde woon-werkgebieden. Het belangrijkste selectiecriterium daarbij was dat er in de plannen voor het toekomstige gebied voldoende ruimte behouden blijft voor bedrijvigheid, en bij voorkeur ook voor mkb-bedrijven in de maakindustrie. De volgende vijf casussen staan in dit onderzoek centraal:

  • Klaprozenbuurt (Amsterdam)
  • Binckhorst (Den Haag)
  • M4H (Rotterdam)
  • Schieoevers Noord (Delft)
  • Havenkwartier (Deventer)

Knelpunten

In de publicatie bundelen we de belangrijkste knelpunten bij het mengen van wonen en werken. De volgende onderwerpen passeren de revue:

  • Grondprijzen en financiering
  • Milieuzonering, overlast en ruimtelijke inpassing
  • Regie en governance
Functiemenging_op_bedrijventerreinen

Functiemenging op bedrijventerreinen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Jorn Koelemaij 06 30 29 78 27

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan