Tips Flexwonen

Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

22 november 2022 | Leestijd: 2 minuten
Op 15 november maakte minister De Jonge bekend dat 13 gemeenten en een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Tijdens een webinar op 15 november legde De Jonge uit waarom het zo belangrijk is om flexwoningbouwprojecten te versnellen en wat hiervoor nodig is.
Webinar terugkijken: Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

Liever terugluisteren?

Ambities en ondersteuning

In gesprek met dagvoorzitter Victor Everhardt (Platform31) onderstreepte minister Hugo de Jonge (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het belang van flexwonen. De ambitie van de minister is om voor het einde van 2024 37.500 flexwoningen te realiseren. De tijdelijke huisvesting kan gerealiseerd worden door de bouw van nieuwe flexwoningen of de transformatie van bestaande locaties. Denk hierbij aan verplaatsbare woningen, tijdelijke woningen in oude kantoren of tijdelijk wonen in permanente gebouwen. De minister vertelde hoe het Rijk gemeenten, corporaties en andere lokale partijen ondersteunt: met een Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen waarvan het plafond inmiddels is bereikt en de eerste 25 procent toegekend. Met garanties, waaraan wordt gewerkt. Met de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf voor 2.000 flexwoningen. En met ondersteuning door RVO en de Taskforce Versnelling Tijdelijk Huisvesting.

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ondersteunt gemeenten, provincies en andere woningmarktpartijen zoals woningcorporaties en bouwbedrijven actief bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting voor bepaalde doelgroepen die met spoed woonruimte nodig hebben. Tijdens het webinar op 15 november deelden Rob Haans en Hubert Franke (Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting) de inhoudelijke contouren van de stimuleringsregeling en in ontwikkeling zijnde garanties.

Experts

Daarna gaf een panel deskundigen onder leiding van Anneloes Blankendaal (Platform31) antwoord op de belangrijkste vragen over flexwonen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand bij omwonenden, wat zijn geschikte locaties en hoe krijg je de businesscase rond? Het panel bestond uit experts van partijen die betrokken zijn bij de versnelling van tijdelijke huisvesting. Naar Rob Haans en Hubert Franke, deelden Annelies van der Nagel (RVO), Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen), Maarten Georgius (Aedes) en Frank Wassenberg (Platform31) hun kennis.

Bent u benieuwd naar hun inzichten? Kijk of luister dan het webinar terug.

Vervolg

Voorafgaand aan en tijdens het webinar was er ruimte om vragen te stellen. Niet alle vragen konden tijdens het webinar worden beantwoord. Daarom bundelen we in een nieuwe publicatie 33 vragen over flexwonen en de antwoorden die erbij horen.

Meer lezen?

Neem dan een kijkje op de website van RVO en in de Toolbox. De Toolbox ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen bij het oplossen van juridische en financiële vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de realisatie van tijdelijke huisvesting. Of bekijk dit heldere overzicht van de maatregelen (pdf) die door het Rijk zijn genomen om voor het einde van 2024 37.500 flex- en transformatiewoningen te realiseren.

Dit webinar is georganiseerd in samenwerking met het ministerie van BZK, Tasforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, Aedes, Expertisecentrum Flexwonen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan