Flexwonen als opstap naar zelfstandig wonen

Casusonderzoek naar tijdelijke woonvormen voor zorgdoelgroepen

3 september 2020
Zorgorganisaties, gemeenten en huisvesters werken hard aan de doorstroom van cliënten richting zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over toenemende overlast in bepaalde wijken door concentraties van kwetsbare groepen. Ook is er twijfel of alle uitstromers de zelfstandigheid aan kunnen en of zorg- en welzijnsorganisaties voldoende ondersteuning kunnen bieden. Er is bij zowel cliënten als bij instituties een groeiende behoefte aan een meer divers palet aan woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verleden van dak- en thuisloosheid. Op veel plekken in het land wordt geëxperimenteerd met tijdelijke woonvormen voor deze doelgroepen. Wat kunnen we leren van deze nieuwe woonvormen en wat is de meerwaarde van deze projecten voor cliënt-bewoners en zorgorganisaties?

Auteur(s)

Ruud Dorenbos en Sabina Gietema

Casusonderzoek

In het onderzoek ‘Flexwonen als opstap naar zelfstandig wonen’ worden lessen opgetekend uit tien van deze vormen van flexwonen waar onder andere zorgdoelgroepen worden gehuisvest. Projecten zijn onderzocht waar een eigen stek wordt aangeboden, vaak gemengd met andere, minder kwetsbare doelgroepen. Het gaat om woonvormen waar zorg en begeleiding meestal dichtbij georganiseerd zijn en ook sociaal beheer aanwezig is om de leefbaarheid in en om het project op peil te houden. Het onderzoek is uitgevoerd door Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen in opdracht van provincie Gelderland en het ministerie van BZK.

Aanbevelingen

Naast een analyse van uiteenlopende randvoorwaarden in ontwikkeling, exploitatie en beheer van deze projecten en van de meerwaarden voor kwetsbare bewoners en zorgorganisaties, biedt het onderzoek ook aanbevelingen aan zowel zorgorganisaties, gemeenten als huisvesters. De belangrijkste aanbevelingen zetten we hier voor u op een rij:

Voor zorgorganisaties

  • Zet flexvormen bewust in voor cliënten die klaar zijn om uit te stromen en maak ondersteuning richting doorstroming daarna een vast onderdeel van de begeleiding.
  • Zorg voor laagdrempelig contact met de sociaal beheerder en reageer snel op signalen.

Voor huisvesters

  • Betrek de buurt bij de realisatie van het project en reageer na realisatie kordaat op klachten uit de buurt.
  • Zorg voor een rustige en veilige woonomgeving en voor helderheid over de lengte van het verblijf.
  • Beschouw wonen in een flexproject als tussenstap richting een reguliere huurwoning. Hier past bij dat bewoners hun inschrijfduur behouden.

Voor gemeenten

  • Stimuleer huisvesters en zorgorganisaties om lokaal pilots op te zetten van tijdelijke woonvormen voor kwetsbare groepen.
  • Focus het lokale beleid niet eenzijdig op uitstroom van zorgdoelgroepen, maar stimuleer tussenvormen voor zowel uitstromers als kwetsbare spoedzoekers die zorg- en begeleiding krijgen.

Algemeen geldt dat een heldere rolverdeling tussen huisvester, beheerder, zorgorganisaties en gemeente essentieel is voor het succesvol functioneren van tijdelijke woonvormen voor kwetsbare groepen.

200903_Flexwonen_als_opstap_naar_zelfstandig_wonen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan