Financiering en samenwerking voor duurzame steden

25 oktober 2022 | Leestijd: 3 minuten
Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen wanneer het gaat om de energietransitie, mobiliteit en circulaire economie. Wij zijn niet de enigen! Het Europese partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) draagt bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Op 27 september vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats rondom de eerste call van het DUT partnerschap, speciaal voor Nederlandse deelnemers.

Auteur(s)

Patrick van Lunteren, Ka-Chun Lo en Mark Westerhuis

Bij de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst leefden veel vragen over de voorwaarden voor aanmelding, zoals het aantal en type deelnemers, de financiering van de call en de tijd die ze hebben om de aanvraag te schrijven. Hieronder vindt u een korte weergave van wat er besproken is.

De call is bedoeld om de doelstelling van het DUT partnerschap te helpen verwezenlijken: het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit gebeurt in drie transition pathways:

  • Energietransitie – Positive Energy Districts (PEDs) zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Daarbij draait het om een integrale duurzame gebiedsontwikkeling, zowel op technologisch, ruimtelijk, beleidsmatig, financieel, sociaal als economisch gebied.
  • Mobiliteit – 15-Minute City – De 15-minutenstad is wat de naam al zegt: alle noodzakelijke voorzieningen moeten op een reisafstand van 15 minuten vanaf iemands voordeur beschikbaar zijn. Dit draagt bij aan bevorderen van duurzame mobiliteitskeuzes in de stad, en een gezondere omgeving, waardoor je de auto vaker kunt laten staan.
  • Circulaire economie – Circular Urban Economies – In de circulaire stadseconomie worden voorwerpen en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt, enerzijds om afval te voorkomen en anderzijds om het moeten delven van nieuwe grondstoffen te vermijden. Dit beschermt ecosystemen en stimuleert leefbare, inclusieve en groene gemeenschappen en buurten.

Kennisinstellingen, bedrijven en overheden werken hierin met elkaar samen. De deadline voor de vooraanmelding is inmiddels gesloten. Na een selectie wordt in maart 2023 een deel van de consortia uitgenodigd om hun vooraanmelding uit te werken tot een volledige aanvraag, met de deadline op 3 mei 2023 13:00 CEST. De uiteindelijke selectie vindt plaats vanaf juli 2023, het project kan starten vanaf september 2023.

Financiering voor Nederlandse deelnemers

Nederlandse partijen kunnen financiering aanvragen bij NWO, Regieorgaan SIA en RVO (via de DEI+-regeling). Voor verschillende soorten deelnemers is op verschillende plaatsen financiering beschikbaar:

  • hogescholen vragen aan bij Regieorgaan SIA;
  • universiteiten en een aantal andere kennisinstellingen vragen aan bij NWO;
  • bedrijven vragen aan bij RVO.

De financiering voor de bovenstaande transition pathways is niet voor alle drie hetzelfde: De DEI+-regeling van het Ministerie BZK en RVO financiert alleen PED-projecten. NWO en SIA financieren elk één project op alle drie thema’s. Wij raden aan om vooraf de financieringsmogelijkheden te controleren bij de desbetreffende organisatie. De contactpersonen zijn:

Wanneer de volledige aanvraag wordt gehonoreerd, dan doen deze financiers de toekenning voor hun respectievelijke aanvragers (NWO voor universiteiten, SIA voor hogescholen en RVO voor bedrijven).
Deelnemers dienen in consortia te werken, waarin ook minimaal twee partners uit twee andere landen zitten. Gemeenten worden ook opgeroepen om mee te doen, maar zij kunnen niet als leidende partij van een consortium optreden. Zij kunnen wel een vergoeding ontvangen voor een deel van de gemaakte uren als consortiumpartner, zij het niet voor overheadkosten.

Elk jaar een call

Tot 2028 zal ongeveer jaarlijks een call worden georganiseerd om de doelen van DUT te bereiken, aldus Christoph Gollner, coördinator van een van de drie pathways binnen DUT.

Voor de aanvraag van deze call geeft hij mee: “Denk na over het stedelijk systeem en zorg dat het complete plaatje duidelijk in beeld is. Bekijk het systeem vanuit verschillende wetenschappelijke benaderingen en verbind de technologische aspecten aan de sociale aspecten, met als doel technologie te benutten t.b.v. systemische innovatie. In de stedelijke ontwikkeling ligt de focus op een sterke wijk-benadering, waarbij ook wordt gekeken naar de integratie hiervan in een bredere stedelijke context.”

Matchmaking platform

Het is voor potentiële aanvragers aan te raden om aan te sluiten bij de DUT-community. Eén van de voordelen is het matchmaking platform, waardoor het makkelijker wordt om partners in deelnemende DUT-landen te vinden. Deze is via deze link te vinden.

Meer informatie

Over de drie transition pathways is meer informatie te vinden via onderstaande links:

Aanvullende informatie over de algemene doelstelling van het partnerschap is te vinden via deze link. (pdf)

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan