Essay Water en Ruimte

19 januari 2017
Gedurende vijf jaar leergemeenschappen Water en Ruimte is veel kennis gedeeld over nieuwe relevante ontwikkelingen, zoals de klimaatverandering, veranderende regelgeving, toenemende verstedelijking, bodemdaling, de economische crisis en het herstel hiervan. En er is aandacht besteed aan lopende actuele landelijke programma’s en trajecten, zoals het Deltaplan Nieuwbouw & Herstructurering, Meerlaagsveiligheid, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Omgevingswet.

Auteur(s)

De leergemeenschappen gingen vooral over het verbinden van twee werelden, van verschillende talen, belangen en processen. Wat bleek: hiervoor zijn veel mogelijkheden. Het vertalen van opgaven op het gebied van water of klimaat in ruimtelijke opgaven heeft een meerwaarde. Al is het soms lastig vooraf in te schatten wat deze meerwaarde precies inhoudt. Maar het delen van kennis over projecten, processen, vaardigheden en competenties helpt om de meerwaarde te kunnen optimaliseren.

Lessen uit 4 thema’s

De afgelopen vijf jaar hebben zo’n vijftig bijeenkomsten plaatsgevonden. In vier regio’s (Noord, Oost, Zuid en West), maar ook landelijk. Dit essay blikt terug op de vier belangrijkste thema’s die als een rode draad door de bijeenkomsten heen liepen: de rol van water in projecten, samenwerken, visievorming en participatie. Rond deze thema’s pogen we de lessen te bundelen uit de leergemeenschappen. Natuurlijk lopen deze thema’s door elkaar: om de rol van water in projecten goed vorm te geven, is samenwerking nodig. En visievorming kan niet zonder participatie, om maar twee dwarsverbanden te noemen.

Inspiratie

Omdat het onmogelijk is om de uitkomsten van vijftig bijeenkomsten in één essay samen te vatten, dient deze publicatie vooral ter inspiratie. In interviews vertellen vier professionals die sinds het eerste uur betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de leergemeenschappen in hun regio over hun ervaringen met de leergemeenschappen en het werken op het snijvlak van water en ruimte.

Essay_Water_en_Ruimte

Essay Water en Ruimte

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan