Essay: Een levendige stad is een veelzijdige stad

Hybride retail 2.5 als middel om een spiraal van leegstand en leegloop tegen te houden

10 december 2020
Dit essay legt de nadruk op de rol die hybride retail modellen kunnen spelen bij het behouden of vergroten van de vitaliteit van binnensteden. Ook los van de coronacrisis is dit een relevant thema. Het draagt bij aan oplossingen en voegt zo iets toe aan publicaties zoals Veerkracht op de proef gesteld (PBL, december 2020), die een belangrijk deel van het probleem, namelijk leegstand in binnensteden, goed in kaart brengen.

Auteur(s)

Vernieuwing nodig

De invalshoek hybride retail gaat over hoe je door over traditionele grenzen heen te denken en handelen tot vernieuwing kan komen. Vernieuwing die nodig is om te voorkomen dat de trend naar online winkelen, ook in een post-corona tijd, tot structurele leegloop van de binnenstad gaat leiden. Het gaat daarbij vooral over het (her)vinden van onderlinge versterking tussen online en offline, maar ook over het doorbreken van grenzen tussen retailsectoren, binnenstad stakeholders en zelfs geografisch (binnenstad – periferie).

Meer Meer Meer

Het essay werkt stapsgewijs toe naar handelingsperspectieven en wil daardoor een bijdrage leveren aan een houding bij alle stakeholders (gemeente, centrum management, retailers, vastgoedeigenaren, bezoekers) dat draait om het mantra “Meer Meer Meer” (Samenhang, Samenwerking, Relevantie) in plaats van het gelaten accepteren van “Minder Minder Minder” (m2, winkels, bezoekers).

Webinar terugkijken

Het essay is op 10 december 2020 gepresenteerd als onderdeel van het webinar ‘Een levendige stad is een veelzijdige stad’. Dat webinar is georganiseerd in samenwerking met Platform31-partner Buck Consultants International, en ook door hen gehost.

 

Essay_Hybride_retail_-_Vitale_binnensteden_Platform31

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Wouter Kersten 06 57 94 37 51 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan