Publicatie Gezondheid en zorg

Een goed gesprek voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen

De belangrijkste ingrediënten en tips voor professionals en organisaties

2 maart 2022
Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken hard aan het terugdringen gezondheidsverschillen. Daarvoor is een brede aanpak nodig, met aandacht voor achterliggende factoren zoals (stress door) armoede, onzekerheid over werk of eenzaamheid. Vijf ervaren professionals uit het sociaal domein laten zien wat dit betekent voor de gesprekken die zij voeren met inwoners. En wat ze daarvoor nodig hebben van hun organisatie. Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste ingrediënten en tips.

In deze publicatie laten professionals zien hoe ze gesprekken met inwoners voeren. Ze geven onder meer tips over hoe je het gesprek opent en afsluit, houding en gespreksonderwerpen. We geven een aantal aanbevelingen waar organisaties rekening mee kunnen houden. De tips in de publicatie kunnen gemeenten en uitvoeringsorganisaties onder meer gebruiken voor:

  • ondersteuning vanuit wijkteams;
  • (meer) preventieve jeugdzorg en/of (lichte) opvoedondersteuning;
  • armoede- en minimabeleid of de schuldhulpverlening;
  • gezinsaanpakken vanuit multiproblematiek, overgewicht, overlast, eenzaamheid, inburgering etc.
Meer lezen

Met negen principes geeft Pharos richting aan een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen. In de ingrediënten voor het voeren van het goede gesprek zien we vier principes terug: werk domeinoverstijgend, samen met de mensen om wie het gaat, persoonsgericht en versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid. In deze publicatie over het goede gesprek laten professionals zien hoe ze deze aanbevelingen in de praktijk brengen.

Publicatie-Het-Goede-Gesprek

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Het stimuleringsprogramma GezondIn, uitgevoerd door Pharos en Platform31, helpt Nederlandse gemeenten sinds 2014 met de lokale aanpak van gezondheidsverschillen.

Naar gezondin

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan