Duurzaam groen moet je doen

Samenwerken aan een integrale aanpak voor een duurzame groene leefomgeving

10 juni 2021
Vergroening van de leefomgeving in en nabij steden staat hoog op verschillende beleidsagenda’s. Het draagt onder meer bij aan woongenot, gezondheid, luchtkwaliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en het bevordert recreatie. Toch zijn er niet alleen kansen: door toenemende druk op de ruimte in steden, kan groen in de verdrukking komen. Bovendien stellen verschillende beleidsdoelen andere eisen aan groen. Deze worden nog te weinig in samenhang afgewogen. Deze publicatie biedt handvatten voor een eerste stap richting een integrale aanpak van de vergroening van steden.

Auteur(s)

Aandacht voor duurzaam groen in steden is actueel, maar in de praktijk blijkt het lastig structureel duurzaam groen te realiseren en te beheren. Op verzoek van de ministeries van BZK en LNV onderzochten Platform31 en CROW daarom de volgende vraagstukken:

  • Welke invalshoeken zijn er in de gemeentelijke praktijk bij vergroening?
  • Hoe kan de ontwikkeling van groen binnen de gemeentelijke praktijk zo aangepast worden dat het een oplossing is voor diverse specifieke maatschappelijke opgaven?
  • Hoe kunnen gemeenten op een integrale manier werken aan vergroening van stedelijk gebied? Kan daarbij de koppeling met de Nationale Omgevingsvisie worden gemaakt?
  • Worden er vanuit de Rijksoverheid regels opgelegd die als belemmerend ervaren worden voor het vergroenen van de stedelijke omgeving, of mist er juist regelgeving op dit gebied?
Duurzaam_groen_moet_je_doen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan