Doelgericht woonbeleid

9 december 2020
Een opeenstapeling van factoren zorgt ervoor dat veel mensen niet kunnen wonen zoals ze dat graag zouden willen: woningtekort, oplopende prijzen, lange wachtlijsten, een achterblijvende woningproductie en de energietransitie. Hierdoor komen allerlei groepen in de knel: mensen met middeninkomens, starters, studenten tot daklozen en ouderen. Hugo Priemus schetst een omvattend beeld van alle terreinen die het wonen beslaat, en geeft telkens aan waar het beleid in zijn ogen beter kan.

Auteur(s)

Hugo Priemus

De éminence grise van de Nederlandse volkshuisvesting, presenteert een systeemanalyse van het Nederlandse woonbeleid en zoomt in op de doelen en de instrumenten van het rijksbeleid inzake het wonen sinds de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig, van staatssecretaris Heerma (1989). Daarnaast behandelt hij de doelgroep van woonbeleid – huishoudens met een bescheiden inkomen – en de verschillende woonsectoren.

Doelgericht-woonbeleid

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan