De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties

Naar een gedegen businesscase op basis van het Canvas Model

4 oktober 2016
De wooncoöperatie is niet nieuw in Nederland. Zo kenden we aan het begin van de twintigste eeuw de coöperatieve woningbouwverenigingen en in de jaren 60 en 70 de coöperatieve flatverenigingen. In juli 2015 kreeg de wooncoöperatie voor het eerst een wettelijke borging in de Woningwet. Daarmee is een stap gezet in de ontwikkeling van deze organisatievorm binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Wat betekent dit concreet? Wat kan er wel en niet? Daarover gaat dit vijfstappenplan voor woningcorporaties.

Auteur(s)

De wooncoöperatie biedt een constructie om de verantwoordelijkheden rondom beheer, onderhoud en het eigendom zakelijk te regelen. Daarmee kan de wooncoöperatie daadwerkelijk meerwaarde creëren ten opzichte van bestaande huisvestingopties via corporaties en de vrije markt.

Varianten van de wooncoöperatie

Er zijn grofweg drie hoofdvarianten te onderscheiden die van belang zijn voor een woningcorporatie. Dit zijn de kopers-, vastgoed-, en beheercoöperatie. Dit stappenplan zet de varianten van de wooncoöperatie uiteen die een directe relatie hebben met een woningcorporatie.

Stappenplan

Ook zetten we de verplichtingen, rechten en bijbehorende ‘tips & tricks’ voor woningcorporaties stapsgewijs uiteen. Dit plan schetst vijf belangrijke opeenvolgende stappen in het proces:

  1. Mogelijke voorbereiding
  2. Initiatief meldt zich
  3. Coöperatieplan opstellen
  4. Onderhandelen over verkoop of beheer
  5. Corporatie beslist

In de praktijk zijn deze stappen niet exact volgtijdelijk, maar lopen ze meer door elkaar heen.

Aedes en Platform31 willen woningcorporaties hiermee wegwijs maken in de wereld van de wooncoöperatie. Het stappenplan kan helpen om initiatieven van de grond te krijgen en de slagingskans ervan te verhogen.

P31_Stappenplan_Wooncooperatie_DEF

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan