De twijfel van tijdelijkheid: Opvang en aanbod vluchtelingen Balkanoorlog en Oekraïne

23 januari 2023
Sinds de inwerkingtreding van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, begin april 2022, zijn Nederlandse gemeenten aan zet bij de opvang van grote aantallen Oekraïense vluchtelingen. Er blijkt behoefte om ervaringen te delen over de aanpak van deze en eerdere vluchtelingenstromen. Hoe kun je het beste omgaan met Oekraïense vluchtelingen? Wat zijn daarbij belangrijke aandachtpunten? Deze publicatie schetst het historisch perspectief en deelt lessen en ervaringen die gemeenten en Rijk kunnen helpen als zij vorm en inhoud geven aan de opvang van en hulp aan vluchtelingen.

Auteur(s)

Thomas Martinelli

Via een verkennende literatuurstudie zochten en analyseerden we wetenschappelijke en grijze literatuur. Daarnaast hielden we interviews met drie experts op het gebied van migratie en (opvang van) vluchtelingen. In dit rapport:

  • Gaan we in op het ontstaan van het huidige vluchtelingenbeleid – zowel vanuit internationaal als Nederlands perspectief. Tevens gaan we in op welke relevante partijen daarin een rol spelen.
  • Gaan we in op de Balkanoorlog, die in variërende intensiteit van 1991 tot 2001 duurde. Hierbij beschrijven we enerzijds de (achtergrond van) de vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië en anderzijds schetsen we de manier waarop Nederland om is gegaan met deze plotselinge – en omvangrijke – vluchtelingenstroom.
  • Beschrijven we de situatie rondom de Russisch-Oekraïense oorlog. Meer specifiek beschrijven we de achtergrond van Oekraïense vluchtelingen in Nederland en de manier waarop zij worden opgevangen.
  • Beschrijven we een aantal aandachtsgebieden die de komende tijd relevant zullen zijn als het gaat om de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen. Deze aandachtsgebieden vloeien voort uit onze analyse van de situatie in het verleden en het heden die gepresenteerd is in de eerdere hoofdstukken.
  • Presenteren we de conclusies en een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek op basis van de verkenning.

Vanwege de actuele aard van het onderwerp in dit rapport kan het zijn dat ten tijde van publicatie een aantal benoemde zaken of cijfers veranderd zijn.

De_twijfel_over_tijdelijkheid_-_Opvang_en_aanbod_vluchtelingen_Balkanoorlog_en_Oekraine (2)

De twijfel van tijdelijkheid

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Suzanne Smeets Sociale inclusie en leefbaarheid 06 13 61 77 67

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan