De kracht van onderop

De Nieuwe Werkelijkheid

14 april 2017
Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten die daarin worden bijgestaan door burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. De afgelopen jaren nam Platform31 deze Nieuwe Werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken onder de loep. Deze bevindingen presenteren we in drie online magazines. Het eerste themanummer is volledig gewijd aan de resultaten van het onderzoeks- en inspiratiebudget Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing.

Auteur(s)

Doel van dit budget was de uitvoeringspraktijk van de stedelijke vernieuwing van nieuwe handelingsperspectieven te voorzien en innovatieve en kleinschalige initiatieven, onderzoeken en experimenten financieel te steunen. Projecten die ruggensteun kregen, ontwikkelden en verspreidden hun kennis over de wijze waarop eigen initiatief, actief burgerschap en sociaal ondernemerschap voorwaarden schept voor vitale of neergaande stedelijke ontwikkeling. Met andere woorden: de initiatiefnemers benutten het inspiratiebudget om de vernieuwing van de stad van nieuwe praktijken, instrumenten en perspectieven te voorzien.

De Nieuwe Werkelijkheid

Met de lancering van dit eerste magazine, zet Platform31 ook een nieuwe publicatievorm neer. Het doel van deze magazinereeks is dat we de resultaten van vier projecten in samenhang aan u presenteren. De journalistieke look & feel is hiervoor een geschikte vorm, omdat de betrokkenen in eigen woorden uitleggen hoe zij schakelen tussen beleid en praktijk. In artikelen en interviews laten we zien wat we kunnen verwachten van burgerinitiatieven, welke vormen van ondersteuning daarbij nodig zijn, hoe steden slagvaardig de leefbaarheid van hun wijken op peil kunnen houden en hoe ze samen met de markt maatschappelijke waarde kunnen creëren.

Magazine_De_kracht_van_onderop

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Joost van Hoorn Economie en bestaanszekerheid 06 57 94 36 56 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan