Praktijkvoorbeeld Sociaal ondernemen

De gemeente als partner in Publiek Ondernemen

12 mei 2020 | Leestijd: 3 minuten
Hoe ondersteun je ondernemende initiatiefnemers, zoals sociaal ondernemers die sociale impact (willen) generen? Of hoe ondersteun je ondernemers die in hun wijk beter willen samenwerken en de buurt en het winkelcentrum willen versterken? Drie partners in Publiek Ondernemen doen dit door hen vooral zo concreet mogelijk te ondersteunen. Platform31 sprak met een van hen, Peter Tangel.

Auteur(s)

Sabina Gietema

Een gemeentelijk experiment

Bij publiek ondernemen staat de vraag vanuit de stad centraal. Deze vraag moet helder zijn en daarom is het belangrijk dat de gemeente goed luistert en werkt aan een vertrouwensrelatie met deze partijen bij de start. Vervolgens kunnen dan waardevolle, duidelijke afspraken met elkaar gemaakt worden, met concrete activiteiten. De Publiek Ondernemers moeten meer kunnen dan op inhoud reageren, ze moeten op een ondernemende wijze mee kunnen denken, denken in hoe we het mogelijk kunnen maken. Om dan ook de daad bij het woord te kunnen voegen, is samenwerking binnen de gemeente essentieel.

Publiek Ondernemen

Gemeente Delft is volop in beweging en wil krachtig kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving. De partners in Publiek Ondernemen leveren hierbinnen een actieve bijdrage door gedragsverandering bij hun collega’s na te streven. Deze gedragsverandering leidt tot een nieuwe manier van samenwerken, waarbij medewerkers van de gemeente Delft over de grenzen van afdelingen heen samenwerken en elkaar versterken vanuit rollen en talenten. Dit is er op gericht dat de ambtenaren nog beter zijn toegerust om samen ondernemende initiatiefnemers te ondersteunen en dat zij op persoonlijk niveau ervan overtuigd zijn dat zij zelf het verschil kunnen maken.

“Publiek Ondernemen is een maatwerkaanpak voor en met de stad, die raakt aan het werken vanuit de bedoeling. Het is geen blauwdruk voor de organisatie maar een manier van werken vanuit samenhang in diversiteit.”

Waarom Publiek Ondernemen?

In gemeente Delft heeft de directie groen licht gegeven om op een andere wijze dan gebruikelijk aan de slag te gaan. Meestal is het coalitieakkoord de leidraad. Echter, partners in Publiek Ondernemen ontvangen zeventig procent van hun opdrachten niet vanuit de gemeente, maar van opdrachtgevers uit de stad. Inmiddels hebben zij ruim veertig diverse experimenten met en voor de stad gedaan. De functie van de Publiek Ondernemers is steeds meer een andere manier van denken, doen en beleven geworden. Zij moeten ook kritisch durven zijn.

“Het college wil geen meelopers maar kritisch meedenkende ambtenaren, die natuurlijk wel de handen uit de mouwen steken. Die andere aanpak en onze ervaringen met de stad, die delen we met onze collega’s.”

Voorbeelden uit de stad

De opdrachten van de Publiek Ondernemers variëren sterk. Zo is er een regionaal digitaal platform om het vervullen van een functie bij een gemeente in dezelfde regio te vergemakkelijken; is er een project om de samenwerking met ondernemers uit een winkelcentrum en zijn effect op de buurt te vergroten; tot een koffie en printwinkel in één die als sociale onderneming werkplekken creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gelukkig weet men binnen Delft Publiek Ondernemen steeds beter te vinden, zodat er nog meer mooie voorbeelden in de stad kunnen bloeien.

Global Goals als verbinder

Binnen het Delftse coalitieakkoord is een prominente rol weggelegd voor de verbinding van de ambities met de Sustainable Development Goals. Die sluiten naadloos aan bij de ambities in de stad, variërend van sociaal ondernemers tot MVO bedrijven die zich verenigd hebben in een netwerk, maar ook bij de ambities van de TU Delft en grote bedrijven zoals DSM. Publiek Ondernemen heeft de SDG’s een belangrijke plek toebedeeld, zo hebben de Publiek Ondernemers het nieuwe initiatief van de MAEX: de Social Handprint ondersteund. Tien Delftse initiatiefnemers hebben meegewerkt aan het maken van een social handprint.

“Door onze, soms onorthodoxe, werkwijze willen we van betekenis zijn voor onze organisatie en ondernemende initiatiefnemers, in de periode die volgt na het coronavirus. Daar komt meer bij kijken dan de oude concepten tot nu toe bieden.”

Contact

Annemiek van Tol 06 12 82 49 24

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan