De energietransitie en de arbeidsmarkt

Zij-instroom in relevante sectoren voor de energietransitie

5 november 2021
Er is een enorm tekort aan arbeidskrachten in sectoren die relevant zijn voor de energietransitie, met name in de (installatie)techniek en bouw. Deze verkenning voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties focust op zijinstroom, als een van de manieren om het tekort aan vakmensen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving te verkleinen.

Auteur(s)

Wouter Kersten, Ruud Dorenbos en Seda Dural

Het onderzoek heeft geleid tot een divers scala aan bevindingen, en daaruit volgende suggesties voor handelingsperspectieven voor verschillende belanghebbende groepen zoals overheden, werkgevers/(leer)bedrijven, zij-instroom initiatieven en zij-instromers. De onderzoekers geven de volgende hoofdsuggesties:

  1. Werk actief aan het verbeteren van beeldvorming (‘reputatie’) tussen alle partijen, reduceer onderbenutting door mispercepties en vooroordelen: een houding van kansen geven moet centraal staan, in alle richtingen.
  2. Meer afstemming tussen actoren kan zorgen voor meer effectiviteit en betere benutting van de totale hoeveelheid middelen. Door meer bewuste en tijdige afstemming kunnen onbedoelde negatieve interferenties worden voorkomen.
  3. Grote (leer)bedrijven en koepels (Installatiewerk) beter benutten, bijvoorbeeld met PPS’en (publiek-private samenwerking). Begeleidingscapaciteit en –kwaliteit is essentieel, stimuleer de sterke schouders om meer te dragen; denk aan het nog meer organiseren van voorschakelklassen voor de eerste intensieve fase in omscholing, en regionale samenwerking.
Eindrapportage-De-energietransitie-en-de-arbeidsmarkt

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan