Publicatie Landelijk gebied

De dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM)

Voorstel voor organisatie

3 juli 2013
De problematiek van krimpgemeenten is bekend. Met de komst van krimp, verdwijnen de voorzieningen. Leegstand leidt ook tot verval van de ongebruikte woningen en gebouwen. Dit negatieve effect treft ook de historische kernen van de dorpen. Met het experiment ‘duurzame beschermde dorpsgezichten’ willen wij dit negatieve effect keren en tegengaan. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij een intensieve samenwerking tussen de bewoners en de gemeente van het betreffende dorp.

Auteur(s)

Weusthuis en Partners en Weusthuis Associatie

Autonomie en ondersteuning

De gemeente Dongeradeel ging de uitdaging aan voor vier dorpen. Om de rol van de bewoners te faciliteren zijn er vier dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM) opgericht. Een DOM bestaat uit betrokken dorpsbewoners die bereid zijn om zich in te zetten voor de verbetering van de leefbaarheid en opereert met een grote mate van autonomie en ontwikkelt initiatieven die het tij kunnen keren. De bewoners krijgen bij het maken van hun keuzes ondersteuning van lokale professionals.

Cultuurhistorische en bouwhistorische verkenningen

Voor de vier deelnemende dorpen is een uitvoerige analyse uitgevoerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voerde in 2012 een uitgebreide cultuurhistorische verkenning uit. Bijzonder is dat de deelnemende dorpen samen met de bewoners een dorpsverkenning maakten. Voor veel panden zijn bouwhistorische verkenningen gedaan door bewoners die zelf de dorpsvisies ontwikkelden. De verkenningen zijn samengevoegd in een ontwikkelingsperspectief. De combinatie van cultuurhistorische en bouwhistorische verkenningen is uniek.

Dit rapport bevat de criteria en kaders voor beslissingen die de DOM en de DOM-koepel nemen en voor de verdeling van de subsidiegelden.

De ingrediënten om het experiment te laten slagen zijn aanwezig. Het is nu aan de bewoners om binnen de gestelde kaders en budgetten de leefbaarheid te verbeteren.

Dorpsontwikkelingsmaatschappijen_19_juni_2013__2_-1372864913

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan