De binnenstad als buitenkans

Quickscan G32-gemeenten

19 februari 2015
De binnenstad als 'place to be' in plaats van 'place to buy'. De quickscan van de binnenstadsplannen en detailhandelvisies van de G32-gemeenten maakt deze én meerdere trends zichtbaar. Evenals de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere binnenstad (concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren). Platform31 bundelt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor u.

Auteur(s)

H.M. ter Beek

De quickscan, die werd uitgevoerd door het Bureau voor Economische Argumentatie (BEA), resulteert niet in één succesformule of best practice die steden één op één kunnen overnemen. Wel zijn er opvallende trends zichtbaar in meerdere steden. Zo leidden minder bestedingen van bezoekers door de economische crisis en meer verkoop via internet tot compactere kernwinkelgebieden. Planoptimisme of ‘groeidenken’ maakte plaats voor meer vraaggericht denken vanuit bezoekers, bewoners en ondernemers.

Profileren

De couleur locale zit ‘m niet in de hoofdwinkelstraat van een stad, zo blijkt uit de quickscan. Die ziet er in Groningen en Maastricht immers min of meer hetzelfde uit. Juist het ‘Negen Straatjes’-fenomeen buiten het kernwinkelgebied krijgt in steeds meer steden navolging. In kleinschaligere winkel- en binnenstadsgebieden worden bezoekers verrast door de authenticiteit van de locatie en de sfeer die nieuwe ondernemers er creëren. Naast winkels zijn op deze B- en C- locaties ook horecazaken, ateliers, galeries, culturele instellingen en ambachten gevestigd.

Concentreren

Steeds meer gemeenten kiezen voor compact als gevolg van de dalende vloerproductiviteit in de meeste binnensteden. In veruit de meeste binnenstadsplannen en detailhandelvisies is het planoptimisme van voor de crisis verdwenen. Dit resulteert in leegstand aan de randen van het kernwinkelgebied, in aanloopstraten en in detailhandelprojecten die onvoldoende zijn aangehaakt op passantenstromen. En biedt kansen voor de daaruit voortvloeiende transformatiegebieden. Er is vertrouwen nodig in initiatieven die vernieuwend zijn en functies mengen. Niet gedetailleerd vastleggen wat niet mag, maar binnen de kaders aangeven wat ondernemers zouden kunnen en mogen.

Organiseren

Om binnensteden echt in beweging te krijgen is meer nodig dan het aanstellen van een centrummanager. Voor een slagvaardige uitvoering van de binnenstadsplannen en detailhandelvisies is publiek-private organisatiekracht vereist. Het bundelen van organisatietalent en samenwerking voor meer grip op vastgoed. Steden kunnen hiervoor de mogelijkheden van een vastgoedinstrument overwegen gericht op sloop, verbouw en transformatie.

Bekijk en download het volledige rapport waarin de conclusies en aanbevelingen staan beschreven van de deelnemende G32-steden.

De_binnenstad_als_buitenkans

De binnenstad als buitenkans

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jorn Koelemaij 06 30 29 78 27

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan