Opinie Wijkaanpak

Cultuur en de wijkaanpak: focus op jongeren en hun talent

5 juli 2023 | Leestijd: 2 minuten
Aandacht voor creativiteit en talent in wijken zorgt voor een betere wijkaanpak. Sociaal-culturele voorzieningen, zoals podia en bibliotheken, dragen bij aan sociale verbinding, leefbaarheid en talentontwikkeling. Het verschuift de focus van problemen naar wat er al goed gaat en naar aanwezig talent.

Een wijkaanpak kan alleen slagen als beleidsmakers en wijkprofessionals weten wat er leeft in de buurt. Het helpt als zij meer samenwerken met sociaal-culturele initiatieven, omdat die sterk geworteld zijn in wijken en in nauw contact staan met bewoners van jong tot oud. Denk aan culturele organisaties die nadrukkelijk ook sociale doelstellingen in hun missie hebben.

Twee voorbeelden uit Rotterdam-Zuid zijn Niffo Galerie/Recycle Studio en CultuurWerkplaats Tarwewijk. Allebei plekken waar bewoners kunst en cultuur produceren en presenteren. Dit soort initiatieven zijn onderdeel van wat socioloog Eric Klinenberg de sociale infrastructuur noemt: fysieke plekken die essentieel zijn voor ontmoeting en verbinding. Bij het in kaart brengen van relevante organisaties voor een wijkaanpak is het dus belangrijk hen niet over het hoofd te zien. Als wijkprofessionals deze locaties gebruiken voor projectbijeenkomsten, zijn ze in de haarvaten van de wijk actief.

Sociaal-culturele initiatieven zijn waardevol omdat ze de aandacht vestigen op de aanwezige kracht in de wijk. Het manifest voor een succesvolle wijkaanpak van LSA Bewoners wijst terecht op het belang van voortbouwen op wat al goed gaat in wijken: “Vanuit het positieve en de kracht van mensen zijn problemen beter en effectiever op te lossen”, stellen de auteurs. Dit manifest richt de aandacht op mensen die met plezier in hun wijk wonen en actieve bewoners die allerlei verbindende activiteiten ondernemen. Dit soort enthousiaste bewoners, vrijwilligers en professionals vind je bij uitstek in bijvoorbeeld podia, bibliotheken en buurthuizen.

Door sociaal-culturele initiatieven te betrekken in de wijkaanpak krijgen verborgen talenten de ruimte om zich te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de doelstelling van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid voor het versterken van het toekomstperspectief van jongeren. Het richt de aandacht op kansen en talentontwikkeling en voorkomt een stigmatiserende blik op jongeren en hun problemen.

Meer lezen

Contact

Arno van der Hoeven 06 13 46 74 08

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan